Yhteistyö

Vuorovaikutus ja yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on tärkeä voimavara kaikille tiedekunnan tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille. Yhteistyön muotoja on laaja skaala: vapaamuotoisesta ajatustenvaihdosta suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Haluamme maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tuoda henkilöstömme ja opiskelijoidemme osaamista ja tekemistä parhaalla mahdollisella tavalla yhteiskunnan käyttöön. Tavoitteena on, että tutkimuksemme on alansa kärjessä ja tuottamamme tieto löytää hyödyntäjänsä. Lisäksi pidämme tärkeänä, että opetuksemme vastaa työelämän tarpeita, ja että opiskelijamme saavat työelämäkontakteja jo opiskeluaikanaan.

Kumppaninamme pääset uusimman tieteellisen tiedon lähteille, saat kosketuksen tulevaisuuden tekijöihin ja lähdet kanssamme etsimään ratkaisuja ajankohtaisiin kestävyyskysymyksiin. Lahjoittamalla tiedekunnalle rakennat tulevaisuutta tukemalla uuden tiedon tuottamista ja osaajien kouluttamista. Alumnimme ovat meille tärkeitä vuoropuhelun kumppaneita ja sanansaattajia ja toivottuja vierailevia luennoitsijoita kursseilla. Yhteistyössä opiskelijoidemme ja tutkijoidemme kanssa yrityksesi tai yhteisösi pystyy kehittämään toimintaansa tieteellisen tiedon pohjalta. Osallistumme yhteistyöhön koko yliopistomme yhteisten kumppaneiden eli Tukholman, Edinburghin, ja Nairobin yliopistojen kanssa. Lisäksi meillä on kahdenvälistä yhteistyötä lukuisten kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä.   

Innovaatiot ja yhteistyö Helsingin yliopistossa