Opettaminen on kuin tutkimustyö, yhdessä oppimista ja uuden oivaltamista

Sari Timonen on mikrobiologian osaston yliopistonlehtori. Sarille opetuksessa on tärkeää opettaa opiskelijoille kriittisen sekä loogisen ajattelun taitoja. Opettaminen on uusien asioiden oppimista ja oivaltamista yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Ennen Viikkiin tuloa opiskelin Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, jossa suoritin biotieteiden kandidaatintutkinnon. Maisteriopintoni painottuivat kasvifysiologiaan ja tein maisterintutkielmani symbioottisten juuristosienten toiminnasta. Opintojen jälkeen vietin vuoden tutkijana Lundissa, minkä jälkeen palasin Suomeen tekemään väitöskirjaani. Olen työskennellyt tutkijana myös Saksassa Max Planck -instituutissa sekä Australiassa. Jo opiskeluaikoina olin mukana opetuksessa  ja tutkijana olen pitänyt erilaisia luentosarjoja. Viimeisimmät viisitoista vuotta olen toiminut yliopistonlehtorina mikrobiologian osastolla.

Tutkijan työni ovat vähentyneet opetuksen lisääntymisen myötä. Yliopistonlehtorina työnkuvani painottuu opetustyön lisäksi kandi- ja maisteritöiden sekä väitöskirjojen ohjaukseen. Opetusvastuisiini kuuluvat muun muassa ympäristömikrobiologian kurssi, sienten biologian kurssi, mikrobiologian laboratoriotyökursseja sekä ekologian kenttäkurssin mikrobiologiaosuus. Luennoin myös mikrobiologian peruskurssilla.

Opettajana minulle on tärkeää, että opiskelijat oppivat ajattelemaan loogisesti ja näkemään, mitä pitäisi kysyä. Voin opettajana innostaa opiskelijaa oppimaan ja antaa työkaluja, mutta oppiminen tapahtuu opiskelijan omasta kiinnostuksesta. Kaikista palkitsevinta on, kun näen opiskelijan oivaltavan asian tai kun opiskelija innostuu aiheesta. Opiskelijoiden ryhmätyöskentelyssä tapahtuva oppiminen ja yhdessä aiheesta innostuminen on palkitsevaa, sitä on ilo opettajana seurata vierestä. Ryhmätyöt opettavat myös työskentelyä erilaisten ihmisten kanssa ja antaa arvokkaita taitoja työuralle. Minulle opettaminen on henkilökohtaista vuorovaikutusta. Opettaminen on kuin tutkijantyötä, yhdessä uusien asioiden oppimista ja oivaltamista.

Opetustyö jatkuu myös vapaa-ajallani, joogaohjaajana. Nautin myös kiipeilystä ja uimisesta meressä ympäri vuoden. Kesäisin erityinen intohimoni on halkojen hakkaaminen.