Pack-Age -pakkaussuunnittelukurssi

Ia Ahl on ympäristö- ja elintarviketalouden opiskelija, joka opiskelee elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnalla ja maisteriohjelmassa sekä on kiinnostunut elintarvikepakkaamisesta ja luovista ideoista. Ia osallistui 3. opintovuonna Pack-Age kurssille.

Pack-Age on Aalto-yliopiston koordinoima projektikurssi, jossa opiskelijatiimit suunnittelevat ja toteuttavat pakkauksen asiakkaan toimeksiannon mukaan. Mukana on yrityksiä tai julkisia toimijoita, joilla on konkreettinen tarve uudelle pakkaukselle tai pakkausuudistukselle. Kurssin järjestämiseen osallistuvat Helsingin yliopisto, LAB muotoiluinstituutti sekä Aallosta tekniikan, kauppatieteen ja taiteen alat. Kaikilta näiltä kouluilta otetaan myös mukaan opiskelijoita Pack-Age kurssille – tiimit muodostetaan siten, että kussakin tiimissä on poikkitieteellinen porukka, joka kykenee ratkaisemaan heille asetetun haasteen. Omassa tiimissäni oli esimerkiksi graafisen puolen osaaja Aalto Artsista (Ella), rakennesuunnittelun osaaja Lahden muotoiluinstituutista (Anniina), sekä Senja ja minä, elintarvikesektorin osaajat. Meille oli valittu sellainen tapaus, jossa tarvittiin meidän kaikkien osaamista – ryhmät oli koostettu motivaatiokirjeidemme perusteella, joilla kurssille haettiin.

Pack-Age kurssi alkoi syyskuussa ja päättyi joulukuussa. Yhteensä opintopisteitä kurssilta kertyi 18+2 op, joka myös vastasi hyvin työmäärää: koska teimme oikeaa pakkausta, piti sen eteen tehdä myös töitä. Lisäksi opetusta oli noin 4 kertaa viikossa koko aamupäivän tai päivän ajan. Kävimme myös useille ekskursioilla, esimerkiksi vierailimme Lahden muotoiluinstituutissa sekä kävimme sparrailemassa Sense N Insightissa. Olin ryhmämme projektipäällikkö, joten otin myös paljon vastuuta esimerkiksi materiaalinvalmistajien ja painotalojen kanssa viestittelystä. Toki meidän tapauksemme oli myös suhteellisen haastava ja meidän ryhmämme oli kunnianhimoinen – helpommallakin olisi varmaan päässyt. Lopputulos vastasi kuitenkin kaikkien odotuksia ja esittelimme sen kurssin päätösgaalassa.

Sekä meidän tiimimme että muut kurssin tiimit saivat paljon irti kurssista: oppimisen lisäksi monet tekivät tutkielmia aiheesta tai päätyivät töihin asiakasyritykseen. Yhden tiimin työ myös ostettiin asiakasyrityksen puolesta. Ennen kurssin käymistä en tiennyt juuri mitään pakkaussuunnittelusta, ja olen vieläkin hämmästynyt siitä osaamisesta, mitä kurssikavereilla oli pakkauksen visuaalisesta ja rakenteellisesta suunnittelusta, sekä mallintamisesta ja erilaisten ohjelmien käytöstä. Opettelin itse käyttämään SketchUpia ja Illustratoria kurssin aikana. Kurssista kiinnostuneille vinkkaisin, ettei hakemiselle ole mitään esitietovaatimuksia, vaan hakea kannattaa rohkeasti mukaan, jos pakkaussuunnittelu ja kokonaisvaltainen ymmärrys pakkausalasta kiinnostaa. Muita tärkeitä teemoja kurssilla ovat ympäristöystävällisyys/kestävyys, visuaalisuus, kuluttajamielikuvat ja pakkausteknologia. Kurssi on vaativa ja töitä pitää tehdä, mutta siitä saa myös paljon irti. Kurssi antaa myös valmiuksia jatkoon – pakkausideaa voi jatkokehitellä, sen kanssa voi osallistua pakkausalan kilpailuihin tai sen voi laittaa osaksi omaa portfoliota, jota voi esitellä esimerkiksi työhaastattelussa.

Ehkä kurssin tärkein anti on myös oppia tunnistamaan omat heikkoudet ja vahvuudet ja oppia käyttämään niitä tulevaisuudessa sekä oppia muiden alojen vahvuudet. Esimerkiksi nyt tiedän, että pakkaussuunnittelun aloittaminen ilman alan kokemusta olisi järjetöntä – yritys, joka ei tee kuluttajatutkimusta eikä omaa talon sisäistä pakkaussuunnittelijaa (graafista taikka rakenteellista), ei tule onnistumaan pakkauksen lanseerauksessa. Joka tapauksessa oma ymmärrykseni pakkaussuunnittelun eri vaiheista syveni niin, että tein lopulta saman syksyn aikana kandin tutkielmani siitä, miksi kuluttaja kannattaa ottaa mukaan pakkausuunnitteluprosessiin. Aion myös tehdä maisterin tutkielmani elintarvikepakkaamiseen liittyen. Sain kurssilla myös hyviä kontakteja pakkausmaailmasta ja tiedän nyt, mitkä ovat ne tahot ja yritykset, joita lähestyisin pakkausuudistus mielessä.

Pack-Age kurssiin voi tutustua kurssin nettisivuilla. Haku kurssille järjestetään yleensä kesän aikana. Hakemisesta ja kurssista voi kysyä kurssin vastuuopettajalta Markus Joutselalta tai Hanna Koivulalta, joka on mukana luennoimassa elintarvikepakkaamisen näkökulmasta. Kurssisuositus myös Hannan vetämälle ETK-250 Pakkausteknologian perusteet -kurssille!

Ia Ahl