Opiskelu tiedekunnassa

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoja niille, jotka ovat kiinnostuneet maa- ja metsätalouden sekä elintarviketieteiden aloille kuuluvista aiheista.

Tulevaisuuden suuret kysymykset, kuten ilmastonmuutos, ruoan laatu ja ravinnon globaali riittävyys, metsien monimuotoisuus ja käyttö, energian riittävyys ja Itämeren suojelu vaativat monitieteisiä lähestymistapoja. Meillä opiskelemalla harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Koulutamme tulevaisuuden osaajat ympäristömuutosten hillintään ja hallintaan sekä ruoka- ja energiaratkaisuihin.

Tiedekunnasta valmistuneiden työllistymistilanne on hyvä, sillä opetuksemme antaa eväät tiedon soveltamiseen käytäntöön ja ajankohtaisten kysymysten käsittelyyn. Koulutuksemme tarjoaa myös erittäin hyvän pohjan kansainvälisen uran rakentamiseen.