Opetus ja opiskelu

Koulutamme laaja-alaisia ja vastuullisia asiantuntijoita vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. 

Tulevaisuuden suuret kysymykset kuten ilmastonmuutos, ruoan laatu ja ravinnon globaali riittävyys, metsien monimuotoisuus ja käyttö, energian riittävyys ja Itämeren suojelu vaativat monitieteisiä lähestymistapoja. Meillä opiskelemalla harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Bio­alan ja lii­ke­toi­min­nan osaa­jia

Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Koulutamme tulevaisuuden osaajat ympäristömuutosten hillintään ja hallintaan sekä ruoka- ja energiaratkaisuihin. Tiedekunnasta valmistuneiden työllistymistilanne on hyvä, sillä opetuksemme antaa eväät tiedon soveltamiseen käytäntöön ja ajankohtaisten kysymysten käsittelyyn. Koulutuksemme tarjoaa myös erittäin hyvän pohjan kansainvälisen uran rakentamiseen.