Opiskelijan tarina maisterin tutkielmasta yritykselle

Gradun tekeminen toimeksiantona yliopiston ulkopuoliselle yritykselle auttaa pian valmistuvaa opiskelijaa verkostoitumaan, mutta myös tarjoaa myös tärkeää kokemusta työelämästä.

Moikka! Olen Himasen Emmi, alkujaan Lahden seudulta kotoisin oleva metsätieteen maisteriopiskelija. Olen opintojeni loppuvaiheessa ja kirjoitin keväällä 2021 gradutyöni toimeksiantona. Ennen yliopisto-opintoja opiskelin kahden vuoden ajan ammattikorkeakoulussa metsätaloutta, mutta ekonomian opintosuunta ja akateeminen opiskelijaelämä saivat vaihtamaan opinahjoa. Siitä olin kuitenkin varma, että metsäala on juuri se oma juttu!

Gradu yritykselle

Itselläni meinasi gradupaikan löytymisestä muodostua ongelma, mutta sitten apu löytyikin hieman yllättävästä paikasta. Olin laittanut useamman kuukauden ajan graduun liittyviä hakemuksia ja yhteydenottoja moniin suuriin ja tunneituimpiin metsäalan organisaatioihin. Vastakaiku oli kuitenkin erittäin vaisua ja pikkuhiljaa stressi gradupaikan saamisesta alkoi hiipiä mieliin. Jotain oli tehtävä, jolloin päätin laajentaa etsintää myös suurimpien ja tunnetuimpien toimijoiden ulkopuolelle. Lopulta päädyin olemaan myös yhteydessä pienen kotipaikkakuntani metsäalan organisaatioon, jossa olin vuosia sitten ollut maastotöissä vain reilun kuukauden sesonkijakson. Vaikka työskentelyni yrityksessä oli ollut varsin lyhyt, ei entisen esimieheni muisti puolestaan ollut. Hän muisti minut hyvin ja muutaman päivän yhteydenpidon jälkeen minulla oli jo toimeksianto sekä gradun aihe. Kun olin ollut yhteydessä muihin yrityksiin, minulla oli muutamia omia aiheideoita, mutta minun tapauksessani idea graduaiheeseen tuli toimeksiantajayrityksen taholta.

Vielä tarkemmin erään yksittäisen työntekijän palveluideasta. Aihe osoittautui lopulta mielenkiintoisemmaksi kuin yksikään oma ennakkoon miettimäni teema. Suosittelenkin kaikkia gradutyötä aloittavia pohtimaan itselleen mielenkiintoisia sekä ajankohtaisia aiheteemoja taatakseen kirjoitusmotivaation koko gradun aikana. On kuitenkin hyvä olla myös avoin erilaisille aiheille, joita yritysten puolesta tarjotaan. Usein yritysten kanssa on myös mahdollista painottaa aiheen sisällä gradututkimusta tekijän haluamaan suuntaan, jolloin työstä pystyy tekemään enemmän oman mielenkiinnon mukaisen, vaikka aihe ei välttämättä ensin olisi se kaikkein kiintoisin.

Oman kokemuksen perusteella suosittelenkin niitä, jotka ovat kiinnostuneet tekemään gradunsa toimeksiantona, olemaan rohkeasti yhteydessä aiempiin työelämäkontakteihinsa. Koskaan ei voi tietää, kuinka läheltä gradupaikka on mahdollista avautua tai kuinka arvokkaaksi jokin vanha kesätyöpaikka muodostua. Lisäksi, vaikka aina suoraa gradupaikkaa ei onnistuisikaan saamaan, niin monesti yhteydenoton kautta saa kullanarvoisia neuvoja siitä, kenen kannattaisi olla seuraavaksi yhteydessä ja kuka pystyisi auttamaan jälleen eteenpäin. Haluan myös korostaa, ettei kaikista avoimista ja mahdollisista lopputyöpaikoista ilmoiteta julkisesti, vaan juuri suoraan yrityksiin yhteyttä ottamalla pystyy kuulemaan hiljaisista hauista ja tutkimusprojekteista, joihin yritykset eivät aktiivisesti etsi graduntekijää.

Itselleni oli jo varsin varhaisessa vaiheessa opiskeluita selvää, että haluaisin tehdä jollekin metsäalan yritykselle graduni. Yksi tärkein syy tähän oli henkilökohtaisen mielenkiinnon ja motivaation ylläpitäminen. Itseäni motivoi suunnattomasti se, kun pääsin tekemään tutkimusta, jonka tuloksilla tiesin olevan konkreettisesti merkitystä alalle ja toimeksiantajana olevalle yritykselle. Graduni toimeksiantajayritys teki myös itse jo varsin varhaisessa selväksi tekemäni tutkimuksen merkityksen. Sain muun muassa kuulla, että tutkimuksen tuloksilla tulisi olemaan esimerkiksi suoraan vaikutusta yrityksen tulevaisuuden investointipäätöksiin. Tällainen vastuun saaminen toimi tärkeänä motivaattorina tutkimus- ja kirjoitusprosessin aikana. Erityisesti silloin, kun gradun eteneminen tuntui muuten takkuavan ja motivaatiota työhön piti oikein etsiä. Tulosten merkittävyyden lisäksi gradun tekeminen yritykselle toi minulle suoran yhteyden oman opiskelualan toimijoihin. Se toimiikin mielestäni tärkeänä verkostoitumiskanavana, jonka merkitystä loppuvaiheen opiskelijalle tulisi korostaan aiempaa enemmän.

Entä sitten, kun gradupaikka varmistuu? Kuinka sitten tulisi toimia? Itse suosittelen vahvasti toimeksiantona gradua tekevää kirjaamaan yrityksen kanssa yhdessä ylös lopputyön tekemiseen liittyviä oleellisia asioita tai mahdollisia rajoitteita, kuten vaitiolovelvollisuuksia. Tällainen gradusopimus toimii työsopimuksen lailla vakuutena yhdessä sovituista asioista. Varsinkin, jos gradun valmistuminen viivästyy, voi olla vaikea muistaa kaikkia sovittuja asioita, jos niitä ei ole erikseen kirjattu ylös. Oman työn suunnittelua ja johtamista helpottaa esimerkiksi oleellisesti, jos sopimukselle on kirjattu myös yhteisiä aikataulutavoitteita, joita kummallakin osapuolella on.

On mielestäni kuitenkin hyvä myös tiedostaa, että joskus työn tilaajana olevan yrityksen ja yliopiston asettamat odotukset sekä vaatimukset gradulle voivat poiketa toisistaan. Itse olisin ennen omaa graduprosessiani halunnut kuulla enemmän kokemuksia eri toimijan välisten odotusten yhdistämisestä. Yliopistolla tieteen tekeminen sekä uuden tiedon luominen on keskeisessä roolissa, kun taas oman kokemuksen mukaan yritysten toimeksiannoissa painotetaan ja arvostetaan erityisesti käytännön johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia. Tämä aiheutti itselläni pientä tasapainoilua näiden eri odotusten välillä erityisesti gradun alkuvaiheissa. Tämä on kuitenkin ratkaistavissa yhteisellä suunnittelulla sekä etukäteen sopimisella toimeksiantajayrityksen kanssa, miksi myös tässä tapauksessa kirjallinen sopiminen ajaa asiansa. Kannustankin kaikkia ennakkoluulottomasti etsimään yrityksistä gradupaikkoja - myös niiden pienempien ja vähemmän tunnettujen oman alan yritysten joukosta!

Emmin vinkit toimeksiantogradun kanssa 

1. Hyödynnä gradupaikan etsinnässä aiemmat työelämäkontaktit.

2. Mieti itseäsi kiinnostavia aiheita, mutta asennoidu myös yrityksen omiin aiheisiin.

3.  Sopikaa toimeksiantajayrityksen kanssa käytännön asioista etukäteen kirjallisesti.