Opiskelijan tarina kandidaatin tutkielmasta yritykselle

Kirjoitin kandidaatin tutkielmani maatalouden päästövähennystoimenpiteiden kustannustehokkuudesta syksyllä 2020. Sain idean edellisen kesätyöpaikkani MTK:n (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto) esihenkilöltä. Käytin muutamia viikkoja työn suunnittelemiseen ja sen jälkeen pystyin etenemään järjestelmällisesti. Tärkeintä kandin kirjoittamisessa on luottaa omaan tekemiseen.
Kandidaatin tutkielman kirjoittaminen toimeksiantona

Työskentelin MTK:lla maatalouden ilmastotiekartta-hankkeen viestinnän tehtävässä, joten kandin aihealue oli minulle jo ennestään tuttu. MTK on maa- ja metsätaloustuottajien edunvalvoja ja asiantuntijaorganisaatio. Sen toimihenkilöt ovat mukana lukuisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä työryhmissä, joten aiheita kirjallisuuskatsauksiin ja tutkimukseen kumpuaa jatkuvasti.

Ilmastotiekartta kokosi yhteen maatalouden toimialan näkemyksiä niistä toimenpiteistä, joilla maataloudessa voitaisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2035. Raportin takana olivat Luonnonvarakeskus (Luke), MTK ja SLC (ruotsinkielinen tuottajajärjestö). Siihen koottiin myös hintahaarukoita toimenpiteiden toteuttamiselle valtion näkökulmasta poliittisen päätöksenteon tueksi.

Maatalouden päästövähennyksiin liittyvien kustannustehokkuuden vertailua varten huomattiin löytyvän vähäisesti tutkimusta. Kun kyselin kesän lopussa aiheideoita esihenkilöltäni, hän pyysi minua tutkimaan tätä tarkemmin. Tutkielmassani vastataan, missä määrin yksittäisten maatalouden päästövähennystoimenpiteiden kustannustehokkuuksia on maailmalla tutkittu, millaisia hintoja niille on saatu ja millä menetelmillä.

Pystyimme sopimaan työn palautusaikataulun toimeksiantajan kanssa seminaarien mukaisesti. Kävimme myös läpi, kuinka monta tuntia ja sivua kirjoitustyöhön kuuluu opintopisteisiin perustuen. Sen jälkeen valmistelin aiheen rajausta ja arvioin, että käytännön rajaukseen aihetta piti rajata siten, että otin tutkittavaksi vain tärkeimmät viisi toimenpidettä maatalouden ilmastotiekartan toimenpiteistä. Se helpotti työmäärää ja kirjallisuuden etsimistä paljon.

Toimeksiannon etu on se, että otsikko on valmis! Lisäksi voi saada toiveita ja vinkkejä esimerkiksi työn lähteisiin. Toimeksiantajan työntekijät antoivat minulle nopeasti palautetta rajauksesta ja osoittivat kiinnostusta aihetta kohtaan. Minusta oli kiva olla yhteydessä tuttuihin asiantuntijoihin, jotka olivat mukana myös edellisen kesän projektissa.

Asiantuntijoiden tuen ja esittämäni aikataulun lisäksi erityisesti se, että uskoin kanditekstini tulevan hyötykäyttöön, auttoi minua kirjoittamaan kandin sukkelaan.

Jos olet kirjoittamassa pian kandia, niin tärkeimmät vinkkini ovat:

  1. Kysy aiheideoita asiantuntijoilta! Kandin kirjoittaminen on pienempi ja suoraviivaisempi urakka kuin gradun, joten sen saaminen toimeksiantona voi olla jopa helpompaa. Omia verkostoja, työpaikkaa ja sidosryhmätilaisuuksia kuten kiinnostavia luentoja kannattaa hyödyntää ja kysellä niistä aiheita itseäsi kiinnostavien ajankohtaisten projektien tiimoilta.
  2. Tee mahdollisimman tiukka aiherajaus. Käytä siihen muutama ensimmäinen viikko aikaa. Rajauksesta kannattaa mielestäni tehdä ennemmin liian suppea kuin liian laaja. Mihin kysymykseen tutkielma vastaa? Siinä on hyvä määritellä myös se, mitä paperisi ei tule käsittelemään, jotta se on itsellesi ja mahdolliselle toimeksiantajallesi selvää. Luetuta rajaukseen ja tutkimuskysymyksiin liittyvät kappaleet ajoissa toimeksiantajalla, ja loppuvaiheessa ei tule yllättäviä muutoksia sisältöön.
  3. Luota itseesi!

Tsemppiä toimeksiannon etsimiseen ja kandin kirjoittamiseen!

 

-Eveliina Kiiski

Minusta

Opiskelen Viikissä ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriksi. Valitsin ympäristöekonomian, sillä minua kiinnostaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon vaikuttaminen. Taloustieteen keinojen, kuten erilaisten hinnoittelumekanismien hyödyntäminen päätöksenteon tukena on mielestäni suoraviivaisin tapa saada eri tahot ymmärtämään ympäristötoimenpiteiden hyötyjen tai toisaalta niiden menettämisen merkityksiä. Toisaalta olen kiinnostunut myös viestinnästä. Mielestäni on tärkeää, että ympäristölainsäädäntö, -tutkimus ja -politiikka tuodaan ymmärrettävästi ja relevanteissa kanavissa niiden ihmisten eteen, jotka pystyvät toiminnallaan edistämään ympäristöasioita.