Vuoden vaikuttaja -palkinto lasten ravitsemuskasvatuksen edistäjälle

Dosentti Maijaliisa Erkkola sai 10.12.2019 järjestetyssä tilaisuudessa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan vuoden vaikuttaja -palkinnon ansioistaan lasten ravitsemukseen liittyvien tutkimushankkeiden tuloksien soveltamisesta käytäntöön ja niiden monikanavaisesta viestinnästä sellaisille kohderyhmille, jotka eivät yleensä ole tiedeviestinnän kohteena.

Dosentti, yliopistonlehtori Maijaliisa Erkkola johtaa tutkimushankkeita, jotka kohdistuvat päiväkoti-ikäisten lasten ravitsemukseen ja ruokakasvatukseen. Hän on ansioitunut tutkimustulosten soveltamisessa käytäntöön kohderyhmissä, eli lapsia ja heidän vanhempiaan sekä päiväkotien henkilökuntaa, kiinnostavalla tavalla. Valinnassa korostui erinomaisesti toteutettu tutkimukseen perustuvan tiedon jakaminen ja vaikuttavuuden toteutuminen kohderyhmissä, jotka harvemmin ovat tiedeviestinnän kohteena. Valintaan vaikutti vahvasti myös aiheen yhteiskunnallinen merkittävyys: päiväkotilapset ja lapsiperheet ovat suuri ja merkittävä kohderyhmä, sillä lapsuudessa opitut terveelliset valinnat vaikuttavat yksilön koko elämänkaareen, kuluttajana käyttäytymiseen sekä pitkällä aikavälillä suomalaiseen kansanterveyteen.Tutkimushankkeen tuloksia on hyödynnetty myös ensimmäisissä kansallisissa varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksissa, joiden tekemiseen Erkkola osallistui työryhmän jäsenenä. Erkkola on edistänyt omalla työllään ratkaisujen löytämistä kohti vastuullista käyttäytymistä ja sitä kautta kestävää kehitystä.

– Monitieteinen ja -ilmeinen yliopisto ei voi eristäytyä akateemiseen kuplaansa, vaan sen tulee olla  luonteva osa kansalaisten arkea. Se mahdollistaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja tieteen eläväksi tekemisen monilla eri tasoilla. Asiantuntijoina meillä on velvollisuus myös puhua niiden puolesta, joilla ei ole resursseja puolustaa itseään. Terveemmän ja kestävämmän tulevaisuuden turvaaminen tuleville sukupolville on yksi päätehtävämme. Tämä palkinto on koko ryhmälleni ilahduttava tunnustus usein ansioluetteloissa näkymättömäksi jäävästä vaikuttamistyöstä, sanoo Erkkola.

Vuonna 2014 alkanut Helsingin yliopiston ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen DAGIS-tutkimushanke viestii aktiivisesti tuloksistaan hyödyntäen monipuolisesti eri viestintäkanavia, kuten aktiivisesti ylläpidettyjä verkkosivuja, blogia, Twitter-tiliä ja Facebook-sivua. Lisäksi hankkeessa on luotu materiaalipankki, joka kokoaa yhteen vinkkejä ja materiaaleja varhaiskasvatuksen sekä perheiden ruokakasvatuksen tueksi sekä tietoa ja välineitä asiantuntijatyöhön. Erkkolan johdolla on osana EIT Food School Network -hanketta kehitetty lapsille suunniteltu digitaalinen ’Myyrän mielikasvikset’ -peli, joka opastaa ja innostaa päiväkoti-ikäisiä lapsia tutustumaan kasviksiin sekä harjoittamaan itsesäätelyä. Ilmainen sovellus on tarkoitettu ruokakasvatuksen välineeksi varhaiskasvatukseen. Kokeilupäiväkodeissa Suomessa ja Puolassa sekä lapset että varhaiskasvattajat ovat ottaneet sovelluksen hyvin vastaan 

– Lasten leikissä peikkokin vaihtaa makkaran ja pizzan porkkanaan ja kaaliin, koska on kuulema kokeillut Myyrän mielikasvikset-peliä, kertoo Erkkola saamastaan palautteesta. 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta myöntää vuosittain Vuoden vaikuttaja -palkinnon tiedekunnan aloihin liittyvistä erityisistä ansioista tiedeviestinnässä ja tutkimustulosten käytäntöön viennissä.

Maijaliisa Erkkola on saanut tutkimusrahoitusta EIT Food -hankkeelta, joka on osa EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaa.

Lisätietoja DAGIS-tutkimushankkeesta: