Opintojen suunnittelu ja eteneminen

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, jonka avulla etenet ja saat ohjausta opintoihisi.
Suunnittelu

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, joka tehdään opintojen suunnittelutyökalu Sisulla. Opintosuunnitelmassa suunnittelet, mitä opintoja aiot suorittaa missäkin vaiheessa tutkintoasi. Suunnitelmaa ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi, vaan sitä voi päivittää jatkuvasti opintojen edetessä. Sisun opintosuunnitelman kautta myös ilmoittaudut opetukseen 31.5.2021 alkaen, kun Sisu korvaa WebOodin.

Sinulle nimetään opintojen alkuvaiheessa ohjaava opettaja tai opettajaryhmä, joka vastaa HOPS-ohjauksesta. He myös auttavat sinua löytämään ratkaisuja opinnoissasi esille nouseviin ongelmiin. HOPS-ohjauksen avulla luot yhteyksiä opettajiin ja muihin opiskelijoihin. Ohjaus voidaan toteuttaa ryhmäohjauksena, vertaisryhmissä tai yksilöohjauksena.

Voit saada suoraan Sisun kautta suunnitelmaasi palautetta ja vastauksia askarruttaviin kysymyksiin ohjaavalta opettajaltasi, kun sinut on lisätty Sisussa ohjausryhmään. Katso opintosuunnitelman käyttöohjeista, mistä löydät ohjausryhmäsi Sisussa. Opintosuunnitelmaa ei kuitenkaan erikseen tarvitse hyväksyttää ohjaajalla aina, kun teet muutoksia.

Mikäli Sisun ohjausryhmät eivät vielä ole käytössä koulutusohjelmassasi, saat palautetta ja ohjausta suunnitelmaasi koulutusohjelmasi käytänteiden mukaisesti muiden kanavien kautta.

Suunnittele opintosi

Tuutorit tukenasi

Tuutorit ja SISU-tuutorit ovat apunasi opintojesi suunnittelussa.

JOO-opinnot

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista.

JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnä olevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa. JOO-puolto myönnetään vain opintoihin, jotka mahtuvat opiskelijan tutkintoon ja joita ei ole mahdollista suorittaa Helsingin yliopistossa.

Tietoa yliopistojen JOO-opintotarjonnasta, hakemista koskevat ohjeet ja linkki hakujärjestelmään löytyvät JOOPAS-wikistä.

Tutustu Joo-opintoihin myös opiskelijan ohjeissa.

Projektikurssit

Normaalien tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi tiedekuntamme opiskelija voi osallistua myös erilaisille poikkitieteellisille projektikursseille, jotka voi useimmiten myös lukea osaksi tutkintoa. Monet toimijat esimerkiksi elintarvikesektorilla järjestävät opiskelijalähtöisiä innovaatio- tai ideointikursseja, joista syntyneillä keksinnöillä voi oikeasti olla kaupallista potentiaalia. Tyypillisesti ryhmätyönä toteutettavat kurssit opettavat työelämätaitoja, kuten yhteistyötaitoja ja projektinhallintaa. Ne ovat myös konkreettinen tapa käyttää omia opintojen aikana hankittuja taitoja. Projektikursseista tulee aika ajoin sähköpostia niitä järjestäviltä tahoilta ja myös kurssiopettajat voivat vinkata hyvistä kursseista, sillä usein myös Helsingin yliopisto on mukana järjestävänä tahona. Lue alta kahden tiedekuntamme opiskelijan tarinat projektikursseista:

Eteneminen

Opintojen etenemisen tavoite on 60 opintopistettä lukuvuodessa. Jos sinusta tuntuu, ettei opintosi etene, ole yhteydessä HOPS-ohjaajasi. HOPS-ohjaajasi neuvoo sinua erilaisten opintokokonaisuuksien suunnittelussa sekä ohjeistaa sinua löytämään sinulle sopivan opintosuunnitelman. Opintojen etenemisen haasteissa tiedekunta on tukenasi.

Voit sisällyttää opintoihisi myös vaihto-opiskelun ja/tai harjoittelun.

Vaihto-opiskelun ajankohtaa ja vaihtokohteen valintaa on hyvä alkaa miettiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintoja. Vaihtoon voit lähteä Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana ja jokaisen on mahdollista löytää itselleen sopiva vaihtokohde. Se, minne ja milloin kannattaa hakea vaihtoon, riippuu monesta tekijästä.

Kaikkiin Helsingin yliopiston alempiin korkeakoulututkintoihin kuuluu vähintään viiden opintopisteen laajuinen työelämäjakso, jolla tarkoitetaan harjoittelua tai työelämäprojektia. Kaikkiin ylempiin korkeakoulututkintoihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

Tutustu vaihto-opiskelun ja harjoittelun ohjeisiin paremmin Opiskelijan ohjeissa.

Palaute

Opiskelija voi antaa palautetta opinnoista lukuvuosittain lukuvuosipalautteessa sekä kurssikohtaisena palautteena. Palautteen avulla kehitetään opintoja ja opetusta.

Hallinnon opiskelijaedustaja eli hallopedi

Oletko miettinyt miten koulutusohjelmaan voi vaikuttaa? Lue oheiset opiskelijoiden hallopedi -tarinat