Tutkimus

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehdään monitieteistä ja laaja-alaista kasvatustieteellistä tutkimusta.
Tutkimusprofiili

Tutkimuksemme kattaa ihmisen elämänkaaren eri vaiheet varhaisista vuosista kouluikään, aikuisuuteen, työelämään ja ikääntymiseen. Tutkimuksemme kohdentuu systeemisesti yhteiskunnan ja kasvatus- ja koulutusjärjestelmän eri tasoille ja sen eri asteille sekä työelämään ja kulttuuriin laajemmin. Tutkimuksemme keskiössä ovat kasvu, kehitys, oppiminen ja opetus moninaisissa ympäristöissä, konteksteissa ja oppiaineissa sekä koulutuspolitiikat, koulutuksen käytännöt ja koulutusjärjestelmän rakenteet. Tutkimme, mikä on kasvatuksen ja koulutuksen merkitys yksilön elämässä, yhteiskunnassa, ja sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa sekä jäsennämme, miten ymmärryksemme ihmisyydestä, tiedosta sekä kasvatuksellisista ja koulutuksellisista kulttuureista voi muuttua. Tutkimuksemme näkökulmat ovat yksilöllisiä, kollektiivisia ja yhteiskunnallisia. Vahvuuksiamme ovat teoreettinen laaja-alaisuus sekä metodologinen ja menetelmällinen moninaisuus ja innovatiivisuus.

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toimii yhdeksän laajaa tutkimusyhteisöä. Tutkimusyhteisömme keskittyvät koulutuksen ja yhteiskunnan, moninaisuuden ja oikeudenmukaisuuden, oppimisen ja kulttuurin, opetuksen ja opettajankoulutuksen, erityispedagogiikan, koulutuksen arvioinnin, humanistis-yhteiskunnallisten aineiden oppimisen ja opetuksen sekä taitokulttuurin, suunnittelun ja teknologian teemoihin.

Huippututkimusta
Julkaisut
Tutkimusportaali