Tutkimus

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tutkimus liittyy inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, opettamiseen ja oppimiseen erilaisissa konteksteissa. Tutkimuksemme tähtää kulttuuristen ja sosiaalisten mahdollisuuksien toteutumiseen yksilön ja ihmiskunnan hyväksi muuttuvassa maailmassa.