Tutkimus
Tiedekunnassa tehtävä tutkimus liittyy inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, opettamiseen ja oppimiseen erilaisissa konteksteissa sekä Suomessa että maailmalla.
Huippututkimusta
Julkaisut

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijoiden julkaisut löytyvät tutkimusportaalista.