Opiskelu ja opetus

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa voi kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saa myös hyvät valmiudet ammattillisten taitojen ylläpitämiseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.

Opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia yhdistää kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen, opetukseen ja oppimiseen. Tiedekunta tunnetaan innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä sekä kansainvälisestä korkeatasoisesta monitieteisestä tutkimuksesta.

Opiskelijat ja tutkinnot
Koulutukset