Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa voi kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saa valmiudet ammattitaitojen ylläpitämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Tieteelliset jatko-opinnot tarjoavat mahdollisuuden suorittaa tohtorin tutkinnon.

Opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia yhdistää kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen, opetukseen ja oppimiseen. Tiedekunta tunnetaan innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä sekä kansainvälisestä korkeatasoisesta monitieteisestä tutkimuksesta.

Opiskelijat ja tutkinnot
Koulutukset