Tutkijat ja tutkimusyhteisöt

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehdään tutkimusta monin tavoin organisoituna tutkimusyksiköissä, -keskuksissa, -projekteissa ja -ryhmissä. Tiedekunnan tutkijat- ja tutkimusryhmät jakautuvat yhdeksään tutkimusyhteisöön.

Tiedekunnan tutkimusyhteisöt kokoaa yhteen samoista tutkimusteemoista kiinnostuneita tutkijoita, rakentaa kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja tukee tutkijoiden urakehitystä kaikilla uraportailla. Tutkimusyhteisön tehtävä on edistää ja ylläpitää tiedekunnassa tehtävää moninaista ja rajoja ylittävää kasvatustieteellistä tutkimusta. Tutkimusyhteisö toimii aktiivisena keskustelijana tiedekunnan toiminnan suunnittelussa ja tutkimuksen kehittämisessä.

Tutkijat ja tutkimusryhmät
Tutkimusyhteisöt