Kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on laaja yhteistyöverkosto kotimaassa ja paljon merkittäviä kainsainvälisiä kumppaneita. Yritysten ja muiden yhteistyötahojen kautta kasvatustieteelliseen tutkimukseen ja kehittämistyöhön liittyvät innovaatiot leviävät niin koulumaailmaan, työelämään kuin laajemminkin suomalaiseen yhteiskuntaan ja maailmalle. Erityisesti suomalaiseen koulutusjärjestelmään, koulun ja opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvä kainsainvälinen kiinnostus on luonut pohjan useiden yhteistyöhankkeiden käynnistymiseen ja lisännyt tiedekunnan asiantuntijoiden kysyntää maailmalla.

Helsingin yliopistossa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muiden tiedekuntien ohella Avoin yliopisto ja HY+.