Yhteistyö
Kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on laaja yhteistyöverkosto kotimaassa ja paljon merkittäviä kansainvälisiä kumppaneita.