Moninaisuus, monikielisyys ja oikeudenmukaisuus koulutuksessa
Moninaisuus, monikielisyys ja oikeudenmukaisuus koulutuksessa -tutkimusyhteisön tutkimus keskittyy moninaisuuteen, monikielisyyteen, vähemmistönäkökulmiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen kasvatuksessa ja opettajankoulutuksessa.

Moninaisuus, monikielisyys ja oikeudenmukaisuus koulutuksessa -tutkimusyhteisön tutkimus keskittyy moninaisuuteen, monikielisyyteen, vähemmistönäkökulmiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen kasvatuksessa ja opettajankoulutuksessa. Rodullistaminen, etnisyys, sukupuoli, yhteiskuntaluokka, erityisen tuen tarve ja kestävä kehitys ovat keskeisiä tutkimusalueita ryhmässämme. Tutkimus ulottuu varhaiskasvatuksesta aina nuoruudentutkimuksen ja aikuiskasvatuksen alueille. Tutkimuksessa käytetään monipuolisesti menetelmiä etnografiasta, diskurssianalyysistä ja kvantitatiivisesta analyysistä video- ja visuaalisiin metodeihin. Tutkimusyhteisö on läheisessä yhteydessä ruotsinkielisiin lastentarhanopettaja-, luokanopettaja- ja aineenopettajakoulutuksiin sekä yliopistopedagogiikan koulutukseen. Yhteisö koordinoi NordForskin rahoittamaa pohjoismaista Justice through Education (JustEd) -huippuyksikköä 2013–2019.

Yhteyshenkilö: Fritjof Sahlström