Lukuvuosi-ilmoittautuminen
Uuden opiskelijan pitää opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi 31.8.2021 mennessä. Ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2021-2022 alkaa 1.6.2021.
Yleistä lukuvuosi-ilmoittautumisista

Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen tämän sivun ohjeen mukaisesti, jos olet vuoden 2021 opiskelijavalinnassa saanut oikeuden suorittaa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai molemmat. Seuraavina vuosina teet lukuvuosi-ilmoittautumisen Opiskelijan ohjeissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Voit ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksesi, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan.

Jos sinulla on Helsingin yliopistossa ennestään opiskeluoikeus, mutta sinulle on tänä keväänä myönnetty myös uusi oikeus suorittaa tutkinto Helsingin yliopistossa, tee lukuvuosi-ilmoittautuminen tämän sivun ohjeiden mukaisesti. Vain siten uuden opiskeluoikeutesi tiedot tallennetaan opiskelijarekisteriin. Sinun tulee ilmoittautua joka lukuvuosi yliopistoon joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi jokaiseen opiskeluoikeuteesi erikseen.

 • Jos olet jo ehtinyt ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi jollakin muulla tavalla, ota yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.
 • Jos olet jo maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodelle 2021-2022, sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua uudelleen.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Sinun täytyy maksaa Kelalle korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu, jos ilmoittaudut läsnäolevaksi koko lukuvuodeksi tai vain syys- tai kevätlukukaudeksi. Lukuvuosimaksuvelvollisilla opiskelijoilla (mukaan lukien apurahan saaneet opiskelijat) korkeakoulujen terveydenhoitomaksu sisältyy lukuvuosimaksuun, eli heidän ei tarvitse suorittaa tätä maksua erikseen Kelalle.

Lue lisää korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun suorittamisesta Kelan verkkosivuilla.

Tietosi tallennetaan opiskelijarekisteriin

Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen mahdollisimman ripeästi, sillä uuden opiskeluoikeutesi tiedot tallennetaan Helsingin yliopiston opiskelijarekisteriin vasta sen jälkeen.

Voit esimerkiksi aktivoida käyttäjätunnuksesi yliopiston tietojärjestelmiin ja saada opiskelijakortin vasta, kun tietosi on tallennettu opiskelijarekisteriin.

 • Tietojen tallentamiseen kuluu yleensä muutamasta päivästä viikkoon. Jos sinut hyväksyttiin Helsingin yliopistoon siirtohaussa, voi tietojesi tallentamiseen kulua enemmän aikaa, sillä otamme yhteyttä aiempaan korkeakouluusi.
 • Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse hakulomakkeella antamaasi osoitteeseen, kun tietosi on tallennettu.
 • Ota yhteyttä osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi, jos olet ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi kaksi viikkoa sitten, muttet ole vielä saanut sähköpostiviestiä tietojesi tallentamisesta.
Ilmoittautuminen läsnäolevaksi

Sinun on maksettava Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksu (46,00 euroa/lukuvuosi) lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä. Jäsenmaksun lisäksi voit halutessasi maksaa seuraavat vapaaehtoiset maksut: osakunnan jäsenmaksu (12,00 euroa) ja kehitysyhteistyöhankkeiden tukimaksu (5,80 euroa).

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta valvoo etuasi yliopistolla ja yhteiskunnassa, tukee järjestötoimintaa, järjestää erilaisia tapahtumia ja tarjoaa jäsenetuja ja -palveluita. Lue lisää opiskelijaeduista ja -alennuksista ylioppilaskunnan verkkosivuilta. Opiskelijaetujasi pääset käyttämään, kun opiskeluoikeutesi astuu voimaan 1.8.2021.

Ylioppilaskunnan osakunnista ja kehitysyhteistyöhankkeista voit lukea lisää ylioppilaskunnan verkkosivuilta.

Ilmoittautuminen Oma Opintopolussa

Suosittelemme, että ilmoittaudut läsnäolevaksi Opintopolku.fi-sivuston Oma Opintopolku -palvelua käyttäen.

Voit ilmoittautua läsnäolevaksi Oma Opintopolku -palvelua käyttäen, jos sinulla on suomalainen henkilötunnus ja sen lisäksi suomalaiset verkkopankkitunnukset tai suomalainen mobiilivarmenne tai suomalainen sähköinen henkilökortti. Kun olet kirjautunut palveluun, napsauta ensin kohtaa "Omat hakemukset" ja sitten kohtaa "Siirry ilmoittautumaan".

Jos et voi käyt­tää Oma Opin­to­pol­ku -pal­ve­lua

Jos et voi käyttää Oma Opintopolku -palvelua, toimi seuraavasti:

 1. Maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu pankissa tai verkkopankissa käyttäen alla olevia maksutietoja.
 2. Täytä ilmoittautumislomake.
 3. Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin kuitti maksetusta jäsenmaksusta ilmoittautumislomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti.
Maksutiedot

Maksun saaja: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Tilinumero, jos maksat jäsenmaksun suomalaisen pankin kautta:

 • FI80 1573 3000 0324 57 (Nordea)
 • FI80 8000 1500 0668 82 (Danske Bank)

Tilinumero, jos maksat jäsenmaksun ulkomaisen pankin kautta:

 • FI80 1573 3000 0324 57 (Nordea)
 • BIC-koodi: NDEAFIHH
 • Nordean osoite: Nordea Bank Finland, Aleksanterinkatu 36 B, FIN-00020 Nordea, Finland

Ylioppilaskunnan pakollinen jäsenmaksu lukuvuodelle 2021-2022 on 46,00 euroa.

Jäsenmaksun lisäksi voit halutessasi maksaa vapaaehtoisia maksuja:

 • osakunnan jäsenmaksu 12,00 euroa
 • kehitysyhteistyöhankkeiden tukimaksu 5,80 euroa.

Käytä maksaessasi viitenumeroa 28 04990

Jos maksat vapaaehtoisen osakunnan jäsenmaksun, ilmoita maksun viestikentässä minkä osakunnan jäseneksi haluat.

Lue sinua koskevat ohjeet englanninkielisiltä verkkosivuiltamme.

Lue sinua koskevat ohjeet englanninkielisiltä verkkosivuiltamme.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Voit ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodeksi 2021–2022 vain, jos sinulla on poissaolollesi lakisääteinen syy. Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. asepalveluksesi tai äitiysvapaasi alkaa tammikuussa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi.

Voit muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.

Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain alla luetelluista syistä. Alla kerrotaan myös, millaisilla asiakirjoilla voit todistaa poissaolon lakisääteisen syyn:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • Palvelukseenastumismääräys
 2.  Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta.
  • Muiden valtioiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi
  • Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2021.
  • Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Poissaolon syyn todistavat asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

 1. Täytä ilmoittautumislomake.
 2. Toimita hakijapalveluille tämän sivun ohjeiden mukainen asiakirja, joka todistaa, että sinulla on lakisääteinen syy poissaolollesi.
  • Jos osoitat poissaolosi syyn palvelukseenastumismääräyksen avulla, voit lähettää sen tavallisen sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Käytä viestissä otsikkoa "Lukuvuosi-ilmoittautuminen: palvelukseenastumismääräys".
  • Jos osoitat poissaolosi syyn jonkin muun asiakirjan avulla, toimita se luottamuksellisen sähköpostin liitteenä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Mikäli et voi tai halua lähettää poissaoloon oikeuttavaa todistusta sähköisesti, voit lähettää sen postitse osoitteeseen (liitä dokumentteihin oheinen lomake täytettynä): Helsingin yliopiston hakijapalvelut, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto

Kun myöhemmin aloitat opintosi poissaolon jälkeen, toimita todistus poissaolosi lakisääteisestä syystä myös opiskelijaneuvontaanTällöin poissaolosi ei kuluta tutkinnonsuoritusaikaasi. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamien esteiden perusteella ilmoittautuminen poissaolevaksi kuluttaa tutkinnonsuoritusaikaa.

Mikäli haluat ilmoittautua läsnäolevaksi vain syyslukukauden 2021 tai kevätlukukauden 2022 ajaksi ja ilmoittaudut poissaolevaksi jäljelle jäävän lukukauden ajaksi, toimi seuraavasti:

 1. Maksa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle syyslukukauden 2021 tai kevätlukukauden 2022 jäsenmaksu käyttäen alla olevia maksutietoja.
 2. Täytä ilmoittautumislomake.
 3. Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin kuitti maksetusta jäsenmaksusta sen lukukauden osalta, jolle ilmoittaudut läsnäolevaksi, sekä asiakirja, joka todistaa, että sinulla on lakisääteinen syy poissaololle sen lukukauden osalta, jolle ilmoittaudut poissaolevaksi. Löydät toimitusohjeet ilmoittautumislomakkeelta.
Maksutiedot

Maksun saaja: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Tilinumero, jos maksat jäsenmaksun suomalaisen pankin kautta:

 • FI80 1573 3000 0324 57 (Nordea)
 • FI80 8000 1500 0668 82 (Danske Bank)

Tilinumero, jos maksat jäsenmaksun ulkomaisen pankin kautta:

 • FI80 1573 3000 0324 57 (Nordea)
 • BIC-koodi: NDEAFIHH
 • Nordean osoite: Nordea Bank Finland, Aleksanterinkatu 36 B, FIN-00020 Nordea, Finland

Ylioppilaskunnan pakollinen jäsenmaksu:

 • Jos ilmoittaudut läsnäolevaksi vain syyslukukaudelle 2021, sinun on maksettava jäsenmaksuna 25,00 euroa.
 • Jos ilmoittaudut läsnäolevaksi vain kevätlukukaudelle 2022, sinun on maksettava jäsenmaksuna 21,00 euroa.

Jäsenmaksun lisäksi voit halutessasi maksaa vapaaehtoisia maksuja:

 • osakunnan jäsenmaksu 12,00 euroa
 • kehitysyhteistyöhankkeiden tukimaksu 5,80 euroa.

Käytä maksaessasi viitenumeroa 28 04990

Jos maksat vapaaehtoisen osakunnan jäsenmaksun, ilmoita maksun viestikentässä minkä osakunnan jäseneksi haluat.

Tietoa ylioppilaskunnasta ja osakunnista

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta valvoo etuasi yliopistolla ja yhteiskunnassa, tukee järjestötoimintaa, järjestää erilaisia tapahtumia ja tarjoaa jäsenetuja ja -palveluita. Lue lisää opiskelijaeduista ja -alennuksista ylioppilaskunnan verkkosivuilta.

Opiskelijaetujasi pääset käyttämään, kun opiskeluoikeutesi astuu voimaan 1.8.2021.

Ylioppilaskunnan osakunnista ja kehitysyhteistyöhankkeista voit lukea lisää ylioppilaskunnan verkkosivuilta.