Kansainvälisten maisteriohjelmien hakujärjestelmän saavutettavuusseloste

Helsingin yliopiston tavoitteena on, että mahdollisimman moni pystyy käyttämään yliopiston digitaalisia palveluja ja otamme saavutettavuuden huomioon palveluiden kehittämisessä.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien hakupalvelua (Master’s Applications) osoitteessa https://hapa.it.helsinki.fi/uhma/haku/.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio marraskuussa 2021, jonka arvion perusteella saavutettavuusseloste on laadittu. Selostetta päivitetään sitä mukaa, kun havaittuja virheitä on korjattu.

Seloste on laadittu 30.11.2021.

Onko pal­ve­lu saa­vu­tet­ta­va?

Palvelu täyttää lain vaatimat A ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset (WCAG-2.1) suurimmalta osin. Havaitut saavutettavuuspuutteet kuvataan tarkemmin alempana.

Puut­teis­ta ra­por­toi­mi­nen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, voit antaa palautetta sähköpostilla: hakijapalvelut@helsinki.fi

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yhteys­tiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Pal­ve­lus­sa ole­va ei-saa­vu­tet­ta­va si­säl­tö

Palvelun toiminnallisuudet tai sisältö ei vielä ole kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittavuuteen liittyviä puutteita:

  • Sivustolla on ladattavissa joitain toimisto-ohjelmilla tuotettuja tiedostoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia (WCAG 1.1.1, 1.3.1)

Hallittavuuteen liittyviä puutteita:

  • VoiceOverin kohdistus jää mobiilisivulla jumiin joihinkin painikkeisiin. (WCAG 2.1.2.)
  • Sivustolla on joitain epäkuvaavia linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4.)
  • Osa tekstikenttien kuvauksista on liian pitkiä, ja ne eivät sisällä kaikilta osin tarvittavaa tietoa tekstikentän täyttämiseen (WCAG 2.4.6)

Toimintavarmuuteen liittyviä puutteita:

  • Joissakin pudotusvalikoissa käyttäjälle ei tule tietoa, mikä kohta valikosta on valittuna. (WCAG 4.1.2.)
Tu­kea pal­ve­lun käyt­töön

Hakijapalveluiden hakuneuvonta tarjoaa tukea käyttäjille, joille palvelut eivät ole saavutettavissa. Neuvontaan voi ottaa yhteyttä sähköpostitse, chatissä tai asiointipisteen kautta.

Yhteys­tiedot:

hakijapalvelut@helsinki.fi
Pääkirjasto Kaisan sisääntuloaula, 3. kerros, Fabianinkatu 30
PL 53, 00014 Helsingin yliopisto
Aukioloajat ja chat-ikkuna hakijapalveluiden sivulla