Kansainvälisten maisteriohjelmien hakujärjestelmän savutettavuusseloste
Helsingin yliopiston tavoitteena on, että mahdollisimman moni pystyy käyttämään yliopiston digitaalisia palveluja ja otamme saavutettavuuden huomioon palveluiden kehittämisessä.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien hakupalvelua (Master’s Applications) osoitteessa https://hapa.it.helsinki.fi/uhma/haku/. Seloste ei kata hakemukseen liittyvän Opintopolku-palvelun saavutettavuutta. Opintopolun saavutettavuusseloste löytyy osoitteesta https://opintopolku.fi/wp/saavutettavuusseloste/.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio marraskuussa 2020, jonka arvion perusteella saavutettavuusseloste on laadittu. Selostetta päivitetään sitä mukaa, kun havaittuja virheitä on korjattu.

Seloste on laadittu 30.11.2020.

Onko pal­ve­lu saa­vu­tet­ta­va?

Palvelu täyttää lain vaatimat A ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset (WCAG-2.1) suurimmalta osin. Havaitut saavutettavuuspuutteet kuvataan tarkemmin alempana.

Puut­teis­ta ra­por­toi­mi­nen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, voit antaa palautetta seuraavilla tavoilla:

Sähköpostilla: hakijapalvelut@helsinki.fi

Voit antaa palautetta myös henkilökohtaisesti hakijapalveluiden asiakaspalvelupisteessä: Pääkirjasto Kaisan sisääntuloaula, 3. kerros, Fabianinkatu 30.

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yhteys­tiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Pal­ve­lus­sa ole­va ei-saa­vu­tet­ta­va si­säl­tö

Palvelun toiminnallisuudet tai sisältö ei vielä ole kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Ha­vait­ta­vuu­teen liit­ty­viä puut­tei­ta:

  • Sivustolla on ladattavissa joitain toimisto-ohjelmilla tuotettuja tiedostoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia (WCAG 1.1.1, 1.3.1)
  • Kaikkia ei-tekstuaalisia sisältöjä ei ole varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella (WCAG 1.1.1)
  • Joitakin avautuvia ja sulkeutuvia elementtejä ei tulkita apuvälineteknologioiden välityksellä oikein (WCAG 1.3.1, 2.4.7, 4.1.2)
  • Joidenkin sivujen sisältö saattaa toistua useaan otteeseen apuvälineteknologioiden välityksellä, esimerkiksi VoiceOver-ruudunlukijaa käytettäessä Safari-selaimella (WCAG 1.3.2)

Hal­lit­ta­vuu­teen liit­ty­viä puut­tei­ta:

  • Jotkin ulkopuolisiin palveluihin vievät linkit ovat epätäsmällisiä ja toistuvia (WCAG 2.4.4)
  • Osa tekstikenttien kuvauksista ovat liian pitkiä ja ne eivät sisällä kaikilta osin tarvittavaa tietoa tekstikentän täyttämiseen (WCAG 2.4.6)

Ym­mär­ret­tä­vyy­teen liit­ty­viä puut­tei­ta: 

  • Sivun sisällöstä voi löytyä osia, jotka poikkeavat sivulle määritellystä kielestä (WCAG 3.1.2)

Toi­min­ta­var­muu­teen liit­ty­viä puut­tei­ta:

  • Joidenkin painikkeiden kuvauksissa on puutteita. Kaikilla ponnahduspainikkeilla ei ole kuvaavaa nimeä ja joidenkin ponnahduspainikkeiden kohdalla puuttuu tieto, onko ponnahduspainike auki vai kiinni. (WCAG 4.1.2)
  • Apuvälineteknologioiden välityksellä ei tule vahvistusta tai palautetta, kun palveluun on ladattu liite (WCAG 4.1.3)
Tu­kea pal­ve­lun käyt­töön

Hakijapalveluiden hakuneuvonta tarjoaa tukea käyttäjille, joille palvelut eivät ole saavutettavissa. Neuvontaan voi ottaa yhteyttä sähköpostitse, chatissä tai asiointipisteen kautta.

Yhteys­tiedot:

hakijapalvelut@helsinki.fi
Pääkirjasto Kaisan sisääntuloaula, 3. kerros, Fabianinkatu 30
PL 53, 00014 Helsingin yliopisto
Aukioloajat ja chat-ikkuna hakijapalveluiden sivulla