Soveltuvat opinnot maisterihaussa

Tämä ohje koskee sinua, jos haet Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin.

Soveltuvilla opinnoilla tarkoitetaan opintoja, jotka antavat sinulle valmiudet suorittaa maisterin tutkinto hakemassasi koulutusohjelmassa.

Hakukohteesta riippuen soveltuvat opinnot voivat joko sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon, tai ne voivat olla myös tutkintoon kuulumattomia opintoja. Erityisesti jos hakuperusteena oleva tutkintosi on eri alalta kuin hakemasi maisteriohjelman tieteenala, sinulla tulee olla suoritettuna vaaditut soveltuvat opinnot hakemasi maisteriohjelman tieteenalalta. Tiedekunta voi siis ottaa valintaperusteidensa mukaisesti huomioon myös tutkintosi ulkopuolella suorittamasi soveltuvat opinnot, esimerkiksi sellaiset, jotka olet suorittanut avoimessa yliopistossa tai osana toista tutkintoa.

Soveltuvien opintojen arvosanataso otetaan yleensä huomioon, mutta tämä riippuu erikseen jokaisen hakukohteen valintaperusteista. Yleisesti Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin vaaditaan hyvä arvosanataso. Hakijoita kuitenkin verrataan jokaisella hakukierroksella toisiinsa ja parhaat tulevat hyväksytyiksi, joten tarkempi arvosanataso vaihtelee vuosittain ja hakukohteittain. Yliopisto ei voi tästä syystä etukäteen arvioida hakijoiden keskiarvon riittävyyttä ohjelmiin.

Jossakin maisteriohjelmissa soveltuvat opinnot on tarkasti määritelty valintaperusteissa. Näin on esimerkiksi, jos maisteriohjelmaan vaaditaan tietyn tieteenalan opintoja. Tarkistathan hakukohteesi valintaperusteista, pitääkö sinulla olla tietty määrä soveltuvan alan opintoja soveltuvan alan tutkinto vai kenties molempia.

Mikäli hakukohteessasi ei ole tarkemmin määritelty, mitkä opinnot ovat soveltuvia tai antavat hakukelpoisuuden, voit arvioida opintojesi soveltuvuutta esimerkiksi:

Helsingin yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta. Aikaisempien opintojen soveltuvuus arvioidaan vasta hakemuksen jättämisen jälkeen.