Ohjeita kansainvälisten maisteriohjelmien haussa hyväksytyille ja hylätyille

Sivulle on koottu ohjeita kansainvälisten maisteriohjelmien haussa hyväksytyille, varasijalla oleville ja hylätyille hakijoille. Hyväksytyn hakijan täytyy ottaa opiskelupaikka vastaan ja tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen ajoissa.
Valinnan tulokset

Kaikkien hakukohteiden tulokset julkaistaan viimeistään 14.4.2023. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan sinulle henkilökohtaisesti hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tieto tulee näkymään myös Oma Opintopolku –palvelussa.

Ennakkotietoja tulosten julkaisun tarkoista ajankohdista ei ole mahdollista saada. Viikonloppuisin ei julkaista tuloksia.

Tutustu tällä sivulla annettuihin ohjeisiin, kun tulokset on julkaistu. Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa, muista ottaa paikka vastaan 14.7.2023 klo 15.00 mennessä.

Hyväksytyt hakijat
Ehdollisesti hyväksytyt

Tämä ohje koskee hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on: "Ehdollinen: lopullinen tutkintotodistus toimitettava määräaikaan mennessä."

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska hakukelpoisuutesi perusteena ollut korkeakoulututkinto valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Jos ha­ku­kel­poi­suu­te­si pe­rus­tee­na on ol­lut suo­ma­lai­nen kor­kea­kou­lu­tut­kin­to korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna sinulle tiedotettuun määräaikaan mennessä.

Tutkinnon suorittamisen määräaika on 31.8.2023 klo 15.00

Hakijapalvelut tarkistaa tiedot suorittamistasi opinnoista sähköisestä suoritusrekisteristä elokuun lopussa. Mikäli haluat edistää prosessisi edistymistä tätä ennen, voit ilmoittaa valmistumisestasi elomakkeella. Mikäli tutkinnon suorittamisesi ei jostain syystä ole todennettavissa suoritusrekisteristä, Helsingin yliopiston hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä hakuvaiheessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Jos et suorita korkeakoulututkintoa ja osoita sen valmistumista annettuihin määräaikoihin mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Jos ha­ku­kel­poi­suu­te­si pe­rus­tee­na on ol­lut ul­ko­mai­nen kor­kea­kou­lu­tut­kin­to

sinun tulee valmistua ja toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi tämän sivun ohjeiden mukaisesti Helsingin yliopiston hakijapalveluihin sinulle tiedotettuun määräaikaan mennessä. Jos oppilaitoksesi myöntää virallisia koulutusasiakirjoja sähköisesti, katso toimitusohjeet sivultamme Liitteiden toimittaminen sähköisesti.

Voit myös varata ajan kelpoisuuden osoittamisen näyttöpalveluun, missä voit näyttää alkuperäiset kelpoisuuden todistavat asiakirjasi henkilökohtaisesti hakijapalveluille. Katso täältä lisätietoa näyttöpalvelusta.

Tutkinnon suorittamisen määräaika on 31.8.2023. Tutkintotodistuksen jäljennöksen toimittamisen määräaika on 31.8.2023 klo 15:00 (UTC+3).

Jos koulutusasiakirjojasi ei ole myönnetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun tulee toimittaa alkuperäisten asiakirjojen virallisesti oikeaksi todistettujen kopioiden lisäksi myös viralliset käännökset koulutustaustadokumenteistasi. Huomioithan myös, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Mikäli lopullisen tutkintotodistuksen saamisessa on teknisen tai hallinnollisen syyn takia viivettä, voit toimittaa myös väliaikaisen tutkintotodistuksen tai muun asiakirjan, esimerkiksi viimeisen opintosuoritusotteen tai Helsingin yliopistolle osoitetun virallisen kirjeen, jos niistä käy ilmi tutkintotodistukselta vaaditut tiedot.

Tutkintotodistuksessa tai sen korvaavassa asiakirjassa on oltava tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen virallinen leima, oppilaitoksen edustajan nimikirjoitus, nimen selvennys ja virkanimike, sekä seuraavat tiedot:

  • tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen nimi
  • tutkinnon myöntämispäivämäärä
  • valmistuneen opiskelijan nimi
  • myönnetty tutkintonimike

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Käyttäjätunnukset ja uuden opiskelijan ohjeet

Tietosi tallennetaan yliopiston opiskelijarekisteriin kahden viikon kuluessa siitä, kun olet

  • ottanut opiskelupaikan vastaan ja
  • ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi.

Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi, saada opiskelijakortin ja ilmoittautua kursseille vasta, kun tietosi on tallennettu opiskelijarekisteriin. Katso uuden opiskelijan ohjeista, miten teet nämä asiat.

Varasijalla olevat ja hylätyt hakijat