Suomen kielen taidon osoittaminen kansainvälisten maisteriohjelmien haussa

Nämä ohjeet koskevat hakua vieras- ja monikielisiin maisteriohjelmiin.

Jos haet Helsingin yliopiston monikieliseen maisteriohjelmaan tutkinnon kielenä suomi, sinun täytyy osoittaa kielitaitosi suomen kielessä jollakin tällä sivulla kuvatulla tavalla.

Jos haet vieras- tai monikieliseen maisteriohjelmaan tutkinnon kielenä englanti tai ruotsi, katso ohjeet kielitaidon osoittamiseen täältä:

Huom! Et voi osoittaa kielitaitoa yhdistelemällä alla mainittujen osoitustapojen osia tai saman osoitustavan eri suorituskertoja.

Kielitaidon osoittamisen tavat

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos:

 • tutkinto on suoritettu suomeksi, TAI
 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI
 • äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur.

Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Toisen kotimaisen kielen kokeella (A1-, A2- tai B-kieli) ei voi osoittaa suomen kielen taitoa.

Lataa järjestelmään kopio yo-todistuksestasi, tarkastamme sen aitouden suoritusrekisteristä. 

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) Diploma programme –tutkinnolla tai International Baccalaureate (IB) Career-related Programme –tutkinnolla seuraavilla arvosanoilla:

 • suomi A1 tai A2 kielenä vähintään arvosanalla 2, TAI
 • suomi B-kielenä vähintään arvosanalla 5, TAI
 • suomi A-kielenä (literature /language and literature /language and performance) vähintään arvosanalla 2.

Toimita tutkintotodistuksesi (Diploma) ohjeiden mukaisesti

TAI

Voit myös pyytää IB-organisaatiota toimittamaan arvosanasi sähköisesti suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Tilaa opintosuoritusote (Transcript of Grades) IB-organisaatiolta ja pyydä toimittamaan se Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Jollet valtuuta IB-organisaatiota toimittamaan arvosanatietojasi Helsingin yliopistolle, tulee sinun toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio itse.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla seuraavilla arvosanoilla:

 • suomi L1-kielenä vähintään arvosanalla 4, kun koe on suoritettu ennen vuotta 2021, TAI
 • suomi L1-kielenä vähintään arvosanalla 5, kun koe on suoritettu vuonna 2021 tai sen jälkeen, TAI

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi. Katso ohje virallisesti oikeaksi todistetun asiakirjan toimittamisesta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIA) -tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • suomi kirjallisesti vähintään arvosanalla 4, TAI
 • suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 vähintään arvosanalla 8.

Toimita nelisivuinen saksankielinen tutkintotodistus Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife virallisesti oikeaksi todistettuna. Katso ohje virallisesti oikeaksi todistetun asiakirjan toimittamisesta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon ammatillisella perustutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi. Katso ohje virallisesti oikeaksi todistetun asiakirjan toimittamisesta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai lukio-opetuksesta saadulla päättötodistuksella. Tässä tapauksessa äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kuin suomen kielestä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon myös Kulkuri-etäkoulussa hyväksytysti suoritetuilla perusopetuksen oppimäärää vastaavilla opinnoilla suomen kielestä hyväksytysti suoritettuna.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi. Katso ohje virallisesti oikeaksi todistetun asiakirjan toimittamisesta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakoulututkinnolla, jos olet suorittanut:

 • tutkinnon suomeksi, TAI
 • tutkinnon pääaineena suomen kieli (tai vastaava oppiaine korkeakoulun antaman todistuksen mukaan), TAI
 • kypsyysnäytteen suomeksi.

Toimita tutkintotodistuksesi ohjeiden mukaisesti.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi. Katso ohje virallisesti oikeaksi todistetun asiakirjan toimittamisesta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet suorittanut:

 • suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä, TAI
 • suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.

Toimita koulutusasiakirjat ohjeiden mukaisesti.

Huomioithan, että kielipalvelut eivät enää järjestä suomen kielen kielitestejä.

Jos olet aiemmin suorittanut Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielipalvelujen kielitestin, jonka osa-alueet ovat luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto sekä kirjoittaminen ja suullinen taito, voit osoittaa sillä riittävän suomen kielen taidon, jos olet suorittanut testin keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1-6.

Lataa hakulomakkeelle kopio kielitestistäsi. Tulokset tarkistetaan suoraan kielipalveluista.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on kaikissa osakokeissa vähintään

 • taitotaso 4 käytettäessä 6-portaista asteikkoa, TAI
 • taitotaso 5 käytettäessä 9-portaista asteikkoa.

Lataa kopio tutkintotodistuksestasi hakemusjärjestelmään. Kopion ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu, sillä Helsingin yliopisto varmistaa tulokset suoraan tutkinnon järjestäjältä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon tutkinnosta.

Lataa kopio tutkintotodistuksestasi hakemusjärjestelmään. Kopion ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu, sillä Helsingin yliopisto varmistaa tulokset suoraan tutkinnon järjestäjältä.