Hakemuksen liitteet kansainvälisten maisteriohjelmien haussa

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet kansainväliseen maisteriohjelmaan.
Liitteiden käsittelystä
 • Käsittelemme liitteet saapumisjärjestyksessä. Kun olet toimittanut liitteesi hakijapalveluihin, tarkistamme, täyttävätkö liitteesi niille asetetut vaatimukset.
 • Saat sähköpostiviestin hakemuksesi tilasta, kun lähettämäsi liitteet on käsitelty.
 • Jos huomaamme käsittelyn aikana, että liitteissäsi on puutteita, olemme sinuun yhteydessä ja pyydämme sinua täydentämään hakemustasi.
 • Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä. 
 • Huomaathan, että jos lähetät liitteesi lähellä määräaikaa, et todennäköisesti ehdi täydentää hakemustasi.
 • Liitteitä ja hakemusta koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Luethan kyseistä sähköpostia säännöllisesti ja tarkistathan myös roskapostikansion.
Liitteiden toimittaminen

Suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettua tutkintoa koskevat koulutusasiakirjat

Lataa selkeä valokopio tai skannattu jäljennös opintosuoritusotteestasi hakujärjestelmään.

Sinun ei tarvitse toimittaa virallisia jäljennöksiä koulutusasiakirjoistasi, sillä hakijapalvelut varmentaa koulutustaustasi kansallisesta suoritusrekisteristä.

Poikkeus 1: Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai suoritit tutkintosi ennen 1.1.1995, hakijapalvelut ei pysty tarkastamaan koulutustietojasi kansallisesta suoritusrekisteristä. Toimitathan koulutusasiakirjasi yleisohjeiden mukaan; lisätietoja on alla osiossa ’Koulutusasiakirjoja koskevat yleisohjeet’.

Poikkeus 2: Jos olet suorittanut tutkintosi tai opintosi jossain alla mainituista oppilaitoksista, sinun tulee toimittaa koulutusasiakirjasi yleisohjeiden mukaisesti (ks. osio ’Koulutusasiakirjoja koskevat yleisohjeet’):

 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • LUT-yliopisto
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Högskolan på Åland

Koulutusasiakirjoja koskevat yleisohjeet

Näissä ohjeissa kerrotaan, miten viralliset koulutusasiakirjat on toimitettava. Jos koulutusasiakirjasi eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, sinun on toimitettava myös viralliset käännökset johonkin kyseisistä kielistä näiden ohjeiden mukaan.

 1. Jakaako kotioppilaitoksesi virallisia koulutusasiakirjoja suoraan kolmansien osapuolten kanssa sähköisen varmennuspalvelun kautta (esim. Parchment, Digitary, Truecopy tai MyeQuals)? 
 2. Myöntääkö kotioppilaitoksesi virallisia sähköisesti allekirjoitettuja tai sähköisesti varmennettuja koulutusasiakirjoja? Katso virallisia sähköisiä asiakirjoja koskevat vaatimukset. 
  • Kyllä: Toimitettuasi hakemuksen lataa sähköisesti varmennettu PDF-asiakirja hakujärjestelmään. 
  • Ei: Katso seuraava vaihtoehto. 
 3. Voiko kotioppilaitoksesi lähettää jäljennöksen virallisesta koulutusasiakirjastasi PDF-tiedostona suoraan hakijapalveluihin? 
 4. Sinun on lähetettävä viralliset koulutusasiakirjasi paperiasiakirjoina hakijapalveluihin. Katso alla osio ’Paperisten asiakirjojen toimittaminen’.

Poikkeus: Kiinalaisten oppilaitosten myöntämät koulutusasiakirjat on toimitettava määrätyllä tavalla. Katso Kiinaa koskevat maakohtaiset vaatimukset.

Sinun on todistettava kielitaitosi. Lisätietoja hyväksytyistä kielitaidon osoittamistavoista ja niihin liittyviä ohjeita:

Huomaa, että Helsingin yliopistolla on lista hyväksytyistä kielitaidon osoittamistavoista. Kielitaidon voi osoittaa vain listassa mainituin tavoin.

Koulutusasiakirjojen ja kielitaitotodistusten lisäksi on joitain pakollisia ja vapaaehtoisia liitteitä.

Voit ladata tässä osiossa mainitut liitteet PDF-tiedostoina hakujärjestelmään toimitettuasi hakemuksen.

Passin tai oleskeluluvan jäljennös

Helsingin yliopisto perii lukuvuosimaksuja maisteriopiskelijoilta, joiden opiskelukieli on muu kuin suomi tai ruotsi ja jotka eivät ole EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalaisia. Jos valitset hakulomakkeella tutkinnonsuorituskieleksi englannin, sinulta peritään lukuvuosimaksu, ellet todista olevasi oikeutettu vapautukseen maksusta.

Lukuvuosimaksusta voidaan myöntää vapautus seuraavissa tapauksissa:

 • Olet EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalainen. Lataa passin henkilötietosivun jäljennös tai henkilökortin jäljennös hakujärjestelmään. Passin tai henkilökortin on oltava voimassa, kun lukukausi alkaa 1.8.2024.
 • Et ole EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalainen, mutta sinulla on oleskelulupa (lupatyyppi A tai P) Suomessa: Lataa jäljennös oleskelulupakorttisi molemmista puolista hakujärjestelmään. Oleskelulupakortin on oltava voimassa, kun lukukausi alkaa 1.8.2024. 
  • Poikkeus: Suomessa tapahtuvan opiskelun perusteella myönnettävä oleskelulupatyyppi A ei oikeuta sinua vapautukseen lukuvuosimaksusta.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja stipendeistä

Ohjelmakohtaiset liitteet

Jotkin ohjelmat edellyttävät kaikilta hakijoilta vaadittujen liitteiden lisäksi tiettyjen muiden liitteiden toimittamista. Toimitettuasi hakemuksen lataa nämä liitteet PDF-tiedostoina hakujärjestelmään.

Poikkeus 1: Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma (Master’s Programme in Translational Medicine, TRANSMED) edellyttää akateemisen asiantuntijan englannin kielellä kirjoittamaa ja erillisen sähköisen e-lomakkeen kautta toimittamaa suositusta. Suosituksia ei voi ladata hakujärjestelmään. 

Poikkeus 2: Farmasian tutkimuksen, kehityksen ja turvallisuuden maisteriohjelma (Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety) edellyttää akateemisen asiantuntijan englannin kielellä kirjoittamaa ja erillisen sähköisen e-lomakkeen kautta toimittamaa suositusta. Suosituksia ei voi ladata hakujärjestelmään. 

Lisätietoja ohjelmakohtaisista liitteistä on kunkin ohjelman valintaperusteissa Opintopolussa.

Koulutusasiakirjoja koskevat vaatimukset

Tutkintotodistus

Tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on valmistunut suoritettuaan kaikki tutkinnon sisältämät opinnot. Todistus osoittaa, että opiskelijalle on myönnetty todistuksessa mainittu tutkinto.

Tutkintotodistuksen on sisällettävä seuraavat tiedot selkeässä muodossa:

 • tutkinnon myöntävän oppilaitoksen nimi
 • valmistumispäivämäärä
 • valmistuvan opiskelijan nimi
 • myönnetyn oppiarvon tai tutkinnon nimi.

Väliaikainen tai tilapäinen tutkintotodistus

Sinulle voidaan myöntää väliaikainen tai tilapäinen tutkintotodistus, jos olet suorittanut kaikki koulutusohjelmaan sisältyvät opinnot ja sinulle on myönnetty kyseinen tutkinto, mutta teknisistä tai hallinnollisista syistä et voi saada lopullista tutkintotodistusta heti valmistumisesi jälkeen. Väliaikaisen tai tilapäisen tutkintotodistuksesi tulee sisältää samat tiedot kuin lopullisen tutkintotodistuksen (ks. yllä).

Poikkeukset: Jos todistuksessa todetaan vain kaikkien vaadittujen kurssien suorittaminen mutta ei vahvisteta tutkinnon myöntämistä, todistusta ei hyväksytä väliaikaiseksi tai tilapäiseksi tutkintotodistukseksi.

Jos et vielä ole suorittanut tutkintoasi

Voit hakea maisteriohjelmaan, vaikket olisi suorittanut tutkintoasi ennen hakuajan alkua. Tällöin sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistustasi hakuaikana. Jos sinut valitaan maisteriohjelmaan, valintapäätös on ehdollinen ja sinun on valmistuttava ja toimitettava tutkintotodistuksesi elokuun loppuun mennessä.

Jos olet suorittanut täydennystutkinnon (top-up degree) tai kaksoistutkinnon (dual degree)

Täydennystutkinnot

Jos olet suorittanut täydennystutkinnon (ns. top-up degree), sinun on toimitettava sekä lopullista tutkintoa koskeva todistus että aiempia osia koskevat todistukset.

Täydennystutkinto voi olla esimerkiksi kansallinen korkeakouludiplomi (higher national diploma), jota on täydennetty vuoden pituisella kandiohjelmalla (bachelor’s top-up programme), tai tavallinen kandidaatintutkinto, jota on täydennetty vuoden pituisella bachelor honours -tutkinnolla.

Kaksoistutkinnot

Jos sinulle myönnetään koulutusohjelmasi päätteeksi kaksi tutkintoa, voit päättää, kumman tutkintotodistuksen toimitat (tai toimittaa molemmat).

Kaksoistutkinnot ovat yleensä kahden yliopiston yhteistyössä tarjoamia ohjelmia, joiden päätteeksi kukin yliopistoista myöntää opiskelijalle tutkinnon.

Opintosuoritusote on asiakirja, jossa eritellään oppilaitoksessa suorittamasi kurssit tai opintojaksot. Oppilaitokset käyttävät opintosuoritusotteesta englanniksi useita eri nimityksiä (esim. transcript of records, academic records, marksheet ja grade report). 

Opintosuoritusotteen on sisällettävä seuraavat tiedot:

 • kurssien nimet
 • kurssien arvosanat tai arvioinnit
 • kurssien opintopistemäärät
 • kurssien suorituspäivät TAI ohjelmaan kirjoittautumispäivä ja valmistumispäivä.

Kurssien nimet

Kurssien nimet ovat opintosuoritusotteen pakollisia tietoja. Jos ote ei sisällä kurssinimiä, sitä ei hyväksytä.

Jos ote ei sisällä kunkin suorittamasi kurssin nimeä (vaan esimerkiksi kurssien koodit), sinun on täydennettävä otetta toimittamalla kurssien nimet sisältävä asiakirja, esimerkiksi opintojesi aikaan käytössä ollut opinto-opas.

Kurssien arvosanat tai arvioinnit

Kurssien arvosanat (kirjain, numero tai prosenttiluku) ovat opintosuoritusotteen pakollisia tietoja. Jos ote ei sisällä kurssien arvosanoja, sitä ei hyväksytä.

Jos ote ei sisällä kunkin suorittamasi kurssin arvosanaa, sinun on täydennettävä otetta toimittamalla kurssien arvosanat sisältävä asiakirja.

Jos oppilaitoksesi ei anna kurssiarvosanoja, sinun on täydennettävä otetta toimittamalla kyseisen oppilaitoksen virallinen asiakirja, jossa oppilaitoksessa käytettävä arviointijärjestelmä selitetään.

Kurssien opintopistemäärät

Kurssien opintopistemäärät ovat opintosuoritusotteen suositeltavia tietoja. Jos ote ei sisällä opintopistemääriä, se voidaan hyväksyä, mutta opintopistemäärien puuttuminen voi vaikuttaa aiempien opintojen arviointiin.

Jos oppilaitoksesi ei käytä opintopistejärjestelmää kuvaamaan kurssin edellyttämää työmäärää, hyväksytään jokin muu järjestelmä (esim. kurssikohtaiset pisteet tai opiskelutunnit).

Kurssien suorituspäivät

Kurssien suorituspäivät ovat opintosuoritusotteen suositeltavia tietoja. Jos ote ei sisällä suorituspäiviä, se voidaan hyväksyä, mutta opintopistemäärien puuttuminen voi vaikuttaa aiempien opintojen arviointiin.

Kurssien suorituspäiviksi hyväksytään täsmälliset päivämäärät, suorituskuukaudet, suorituslukukaudet tai jopa suoritusvuodet.

Opintosuoritusote hyväksytään myös, jos siinä ilmaistaan kirjoittautumis- ja valmistumispäivät, tai jos kirjoittautumis- ja valmistumispäivämäärät on merkitty muihin virallisesti oikeaksi todistettuihin koulutusasiakirjoihisi. 

Opintosuoritusote jos et vielä ole suorittanut tutkintoasi

Opintosuoritusotteessasi on mainittava parhaillaan suorittamasi koulutusohjelman nimi. Jos nimeä ei mainita opintosuoritusotteessa, sinun on toimitettava kotioppilaitoksesi antama virallinen lausunto, jossa mainitaan sinulle myönnettävän tutkinnon nimi.

Hyväksiluetut opintopisteet ja muissa oppilaitoksissa suoritetut opintopisteet

Jos opintosuoritusotteesi sisältää hyväksiluettuja opintopisteitä, niistä on annettava samat tiedot kuin muistakin kursseistasi. Tämä tarkoittaa, että hyväksiluetuista opinnoista tulee ilmoittaa kurssien nimet, arvosanat, opintopisteet ja suorituspäivät.

Voit myös toimittaa virallisen opintosuoritusotteen oppilaitoksesta, jossa alun perin suoritit kyseiset kurssit.

Jos olet suorittanut esimerkiksi täydennystutkinnon (top-up degree) tai suoraan valintaan perustuvan koulutuksen (direct access programme)

Jos tutkintosi sisältää eri oppilaitoksissa suoritettuja opintoja (esim. top-up-opintoja), sinun on toimitettava opintosuoritusote kustakin tutkinnon osasta.

Jos olet esimerkiksi suorittanut kansallisen korkeakouludiplomin (higher national diploma), jota on täydennetty vuoden pituisella kandiohjelmalla (bachelor’s top-up programme), sinun on toimitettava sekä alkuperäistä diplomia että täydentävää kandidaatintutkintoa koskevat opintosuoritusotteet.

Lisäksi jos sinut on hyväksytty suoraan suorittamaan tutkintoa edistyneellä tasolla (esim. opintosuoritusotteesi alkaa suoraan toisesta opiskeluvuodesta tai aineopintotason opinnoista), sinun on toimitettava opintosuoritusote tai jokin muu asiakirja, joka kattaa valintaperusteena toimineet aiemmat opintosi.

Minun on täydennettävä opintosuoritusotettani. Miten lähetän täydentävät asiakirjat?

Opintosuoritusotetta täydentävät asiakirjat katsotaan koulutusasiakirjoiksi, ja ne on toimitettava virallisia koulutusasiakirjoja koskevien ohjeiden mukaan. Katso koulutusasiakirjojen toimittamista koskevat ohjeet edellä osiossa ’Liitteiden toimittaminen’.

Koulutusasiakirjojen käännökset

Jos koulutusasiakirjasi eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, sinun on toimitettava myös viralliset käännökset johonkin näistä kielistä. Lisäksi sinun on toimitettava viralliset koulutusasiakirjat alkuperäisellä kielellä.

Viralliset käännökset voi tehdä virallinen, rekisteröity tai auktorisoitu kääntäjä taikka alkuperäiskielisen asiakirjan myöntänyt oppilaitos tai organisaatio.

Virallisten käännösten jokaisella sivulla on oltava kääntäjän leima ja/tai allekirjoitus.

Hakijan omia käännöksiä ei hyväksytä.

Koulutusasiakirjan käännös on toimitettava samalla tavalla kuin virallinen koulutusasiakirja. Katso ohjeet edellä osiossa ’Liitteiden toimittaminen’.

Sähköisten asiakirjojen toimittaminen

Jos kotioppilaitoksesi käyttää sähköistä varmennuspalvelua tai voit käyttää kansallista rekisteripalvelua, jonka avulla voi jakaa viralliset koulutusasiakirjat, jaathan koulutusasiakirjasi suoraan Helsingin yliopiston kanssa kyseisen palvelun kautta.

Valitse palvelun rekisteröityjen vastaanottajien luettelosta Helsingin yliopisto, tai jos asiakirjan jakaminen palvelun kautta edellyttää yhteystietona sähköpostiosoitetta, käytä osoitetta masterenclosures@helsinki.fi.

Lisätietoja oppilaitoksesi käyttämään palveluun kirjautumisesta on oppilaitoksesi omissa ohjeissa. Helsingin yliopisto ei voi auttaa sinua kotioppilaitoksesi palvelun käyttämisessä.

Alla on yleisiä Helsingin yliopiston hakijapalveluiden hyväksymiä palveluntarjoajia:

Jos oppilaitoksesi käyttää palvelua, jota ei ole mainittu yllä olevassa luettelossa, ota meihin yhteyttä, niin selvitämme, voimmeko hyväksyä asiakirjasi kyseisen palvelun kautta. Huomaa, että Helsingin yliopisto pidättää itsellään oikeuden tehdä lopullinen päätös palvelun hyväksymisestä.

Sähköisesti allekirjoitetut koulutusasiakirjat

Hyväksymme sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat, jos niissä on myöntävän oppilaitoksen voimassaoleva sähköinen allekirjoitus. Kun asiakirja avataan Adobe Readerissa, voimassaolevaa sähköistä allekirjoitusta osoittaa sininen nauha asiakirjan ylälaidassa. Asiakirjan on oltava oppilaitoksen allekirjoittama, ja allekirjoituksen on oltava voimassa, kun asiakirja avataan.

Helsingin yliopisto pidättää oikeuden arvioida kunkin sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan tapauskohtaisesti ja hylätä asiakirjat, jotka eivät täytä vaatimuksia.

Toimitettuasi hakemuksen lataa sähköisesti allekirjoitettu asiakirja PDF-tiedostona hakujärjestelmään.

 • Ehdollisesti hyväksytyt hakijat: Lähetä ehdon täyttävä sähköisesti allekirjoitettu koulutusasiakirjasi sähköpostitse osoitteeseen maisteriliitteet@helsinki.fi. Kirjoita viestin aihekenttään "Ehdollisesti hyväksytty hakija" ja hakemusnumerosi.

Sähköisesti varmennetut koulutusasiakirjat

Hyväksymme sähköiset koulutusasiakirjat, jos niissä on varmennuskoodi, jonka avulla voimme varmentaa asiakirjan ja sen sisällön käyttämällä tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen sähköistä varmennuspalvelua.

Varmentaminen hyväksytään seuraavilla ehdoilla:

 • Varmennuspalvelu sijaitsee tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen verkkosivuilla TAI kolmannen osapuolen tarjoamaa palvelua käytettäessä oppilaitos antaa linkin palveluun verkkosivuillaan.
 • Koko asiakirja on varmennettavissa palvelun avulla, ts. varmennuspalvelun näyttämä sisältö on täsmälleen sama kuin toimittamasi asiakirjan.

Huomaa seuraavat rajoitukset:

 • Oppilaitosten varmennuspalveluita ei hyväksytä, jos ne edellyttävät vastaanottajan lataavan tietyn ohjelmiston tai maksavan varmennuksesta.
 • Varmennuspalveluita ei hyväksytä, jos ne edellyttävät vastaanottajan lähettävän sähköpostiviestin varmennuspalveluun tai tutkinnon myöntäneeseen oppilaitokseen.

Emme takaa hyväksyvämme muita kuin englannin-, suomen- ja ruotsinkielisiä varmennuspalveluita. Jos palvelu on käytettävissä vain jollain muulla kielellä, pyrimme käyttämään sitä kyseisellä kielellä, mutta jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, sinun on toimitettava asiakirjasi jollain muulla hyväksytyllä tavalla.

Jos varmennettu sähköinen asiakirja ei ole saatavilla englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi, sinun on toimitettava myös alkuperäisen asiakirjan virallinen käännös.

Helsingin yliopisto pidättää itsellään oikeuden arvioida jokainen sähköinen asiakirja ja varmennuspalvelu tapauskohtaisesti. Jos emme voi varmentaa vaadittuja tietoja, sinun on toimitettava asiakirja jollain muulla hyväksytyllä tavalla.

 • Ehdollisesti hyväksytyt hakijat: Lähetä ehdon täyttävä sähköisesti varmennettu koulutusasiakirjasi sähköpostitse osoitteeseen maisteriliitteet@helsinki.fi. Kirjoita viestin aihekenttään "Ehdollisesti hyväksytty hakija" ja hakemusnumerosi.

Huom! Sinun on täytynyt jättää hakemus vireille ja sinulla täytyy olla hakemusnumero voidaksesi käyttää tätä toimitustapaa.

Jos oppilaitoksesi ei käytä sähköisiä varmennuspalveluita (esim. Digitary, Parchment, My eQuals, CSSD/CHESICC tai Truecopy) virallisten koulutusasiakirjojen jakamiseen, voit pyytää, että oppilaitoksesi lähettää viralliset sähköiset koulutusasiakirjasi sähköpostitse suoraan Helsingin yliopistolle seuraavaan osoitteeseen:

Asiakirja hyväksytään seuraavin ehdoin:

 • Sähköpostiviesti on lähetetty oppilaitoksen viralliselta sähköpostitililtä.
 • Viesti saapuu sähköpostiosoitteesta, joka on vahvistettavissa oppilaitoksen julkiselta verkkosivulta.
 • Viesti saapuu sähköpostiosoitteesta, joka kuuluu virallisten koulutusasiakirjojen myöntämisestä vastaavalle taholle (esim. opintorekisteri, englanniksi esim. registrar’s office, controller of examinations, awards and graduation department, jne.)
 • Liitetty asiakirja on PDF-muodossa.
 • Hakemusnumerosi mainitaan sähköpostiviestissä viitenumerona.

Sähköpostitse lähetettyjä asiakirjoja ei hyväksytä, jos ne eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia. Välitäthän edellä mainitut ohjeet oppilaitoksesi edustajalle pyytäessäsi asiakirjojen lähettämistä.

Paperisten asiakirjojen toimittaminen

Sinun on toimitettava paperiset jäljennökset koulutusasiakirjoistasi vain, jos et voi käyttää mitään edellä mainituista sähköisistä toimitustavoista, ts. jos kotioppilaitoksesi ei käytä sähköistä varmennuspalvelua asiakirjojen jakamiseen, oppilaitoksesi ei myönnä virallisia sähköisiä asiakirjoja tai oppilaitoksesi ei lähetä jäljennöksiä virallisista koulutusasiakirjoistasi suoraan hakijapalveluihin oppilaitoksen omasta sähköpostiosoitteesta.

Tässä tapauksessa sinun on toimitettava viralliset koulutusasiakirjasi tai niiden virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset paperiasiakirjoina hakijapalveluihin.

Huomaathan, että sinun ei tule lähettää hakijapalveluihin ainutkertaisia asiakirjoja, jotka eivät ole helposti korvattavissa, sillä lähetettyjä asiakirjoja ei palauteta hakijoille hakumenettelyn jälkeen. Jos asiakirjasi on ainutkertainen ja sinun on säilytettävä se, lähetä virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös.

Jos päätät toimittaa meille alkuperäiset asiakirjat, niin niitä koskevat seuraavat vaatimukset: 

 • Lähettäessäsi paperiasiakirjoja huomioi tiettyjä maita koskevat erityisvaatimukset. Varmistathan, koskevatko erityisvaatimukset maata, jossa oppilaitoksesi sijaitsee, ja jos koskevat, noudata ensisijaisesti kyseisiä ohjeita. Jos maalle ei ole erityisvaatimuksia, noudata tällä sivulla esitettyjä yleisohjeita.
 • Mukana tulee olla kaikki alkuperäiseen dokumenttiin kuuluvat sivut. Jos koulutusasiakirjoissasi on useita sivuja, tulee jokaisella sivulla olla oikeaksi todistavat leimat ja allekirjoitukset, ellei asiakirjoja ole liitetty yhteen siten, ettei erillisiä sivuja voi irrottaa toisistaan (esim. sinetillä). Jos jäljennöksen sivut ovat irrallisina tai irrotettavissa toisistaan, eli esim. tavallisella nitojalla kiinni nidotut, joka sivulla on oltava koulutuasiakirjan myöntävän tahon leima ja allekirjoitus.

 

Huomaa, että tiettyjen maiden myöntämien paperisten koulutusasiakirjojen on oltava oikeaksi todistettuja ja/tai toimitettu maakohtaisten erityisvaatimusten mukaan. Jos sinun on lähetettävä koulutusasiakirjasi paperiversioina, kyseisiä erityisvaatimuksia on sovellettava ensisijaisesti. Katso vaatimukset:

Helsingin yliopisto hyväksyy ainoastaan virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä koulutusasiakirjoista. Maakohtaiset erityisvaatimukset menevät näiden ohjeiden edelle eli tarkasta ensin maakohtaiset erityisvaatimukset. 

Asiakirjan jäljennöksen voi virallisesti oikeaksi todistaa seuraavilla tavoilla:

 • asiakirjan myöntänyt oppilaitos (tai organisaatio, esim. Ylioppilastutkintolautakunta tai IB-organisaatio) todistaa asiakirjan jäljennöksen oikeaksi (ks. lisätietoa alla)
 • suomalainen julkinen notaari todistaa asiakirjan jäljennöksen oikeaksi
 • asiakirjan jäljennös laillistetaan.

Muut jäljennökset eivät ole virallisesti oikeiksi todistettuja jäljennöksiä. Esimerkiksi seuraavat eivät ole virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä:

 • tavallinen valokopio alkuperäisestä leimatusta asiakirjasta
 • skannattu kopio tai valokuva leimatusta asiakirjasta
 • kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös
 • muiden maiden julkisten notaarien oikeaksi todistama jäljennös, ellei notaarin jäljennöstä ole lisäksi laillistettu.

Huomioi nämä asiat virallisesti oikeaksi todistamisessa:

 • Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tulee toimittaa hakijapalveluihin paperisena, ellei toisin ole erikseen ohjeistettu.
 • Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös on aina tehtävä suoraan alkuperäisestä asiakirjasta.
 • Mukana tulee olla kaikki alkuperäiseen dokumenttiin kuuluvat sivut. Jos jäljennöksessä on useita sivuja, tulee jokaisella sivulla olla oikeaksi todistavat leimat ja allekirjoitukset, ellei jäljennöstä ole liitetty yhteen siten, ettei erillisiä sivuja voi irrottaa toisistaan (esim. sinetillä). Jos jäljennöksen sivut ovat irrallisina tai irrotettavissa toisistaan, eli esim. tavallisella nitojalla kiinni nidotut, joka sivulla on oltava oikeaksi todistavan tahon leima ja allekirjoitus.

Oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistama jäljennös

Jotta oppilaitoksen myöntämä asiakirjan jäljennös on virallisesti oikeaksi todistettu:

 • jäljennökseen tulee lyödä oppilaitoksen virallinen leima
  • Oppilaitosten virallisissa leimoissa on yleensä oppilaitoksen nimi ja symboli.
  • Leima, jossa lukee pelkästään "jäljennöksen oikeaksi todistaa" tai "certified copy", ei ole oppilaitoksen virallinen leima.
 • jäljennöksessä tulee olla oppilaitoksen edustajan allekirjoitus, nimenselvennys sekä virkanimike.

Huomioithan, että oppilaitos ei myöskään voi virallisesti oikeaksi todistaa tutkintotodistusta, jonka on myöntänyt jokin muu organisaatio (esim. Ylioppilastutkintolautakunta tai IB-organisaatio) tai toinen oppilaitos.

 

Jos et saa koulutusasiakirjojesi virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita asiakirjat myöntäneestä oppilaitoksesta, voit toimittaa koulutusasiakirjojen laillistetut kopiot.

Laillistaminen voi tapahtua kahdella eri tavalla sen mukaan, sijaitseeko asiakirjat myöntänyt oppilaitos maassa, joka on sopimuspuoli vuonna 1961 tehdyssä Haagin yleissopimuksessa. Haagin yleissopimuksen ratifioineissa maissa myönnetyt asiakirjat laillistetaan apostille-todistuksella (leima tai paperitodistus). Muissa maissa myönnetyt asiakirjat laillistetaan kaksivaiheisessa menettelyssä: ensin kyseisen maan ulkoministeriössä ja sen jälkeen samassa maassa sijaitsevassa toimivaltaisessa Suomen suurlähetystössä tai konsulaatissa.

Apostille

Apostille-todistus (leima tai paperitodistus) tarvitaan, jos viranomaiset ovat myöntäneet asiakirjan maassa, joka ei ole ratifioinut vuoden 1961 Haagin yleissopimusta. Tietoja Haagin yleissopimuksesta ja englanninkielinen luettelo sopimuspuolista on täällä:

Sivulla on myös tietoa apostille-todistuksia eri maissa myöntävistä viranomaisista.

Apostille-todistuksen on oltava kiinteästi ja selkeästi liitetty kaikkiin asiakirjoihin, joiden virallisuuden se todistaa.

Laillistaminen

Jos asiakirja myönnetään maassa, joka ei ole Haagin yleissopimuksen sopimuspuoli, asiakirjan laillistaa sen myöntävän maan ulkoministeriö, minkä jälkeen samassa maassa sijaitseva toimivaltainen Suomen suurlähetystö tai konsulaatti laillistaa asiakirjan ja todistaa, että kyseisellä ulkoministeriön virkailijalla on laillistamiseen tarvittava toimivalta.

Kuriiripalveluosoite

Kuriiripalvelut (esim. DHL ja UPS) ovat usein nopein ja turvallisin tapa toimittaa koulutusasiakirjat hakijapalveluihin.

Toimittaessasi hakemuksen liitteet merkitse hakemusnumerosi liitteisiin tai kirjekuoreen. Jos kolmas osapuoli lähettää liitteet, ne liitetään hakemukseesi (hakemuksiisi) hakulomakkeella antamiesi henkilötietojen perusteella myös ilman hakemusnumeroasi.

Jos haet useisiin Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin, sinun on toimitettava kukin liite vain kerran. Huomaa, että jotkin ohjelmat edellyttävät tiettyjä ohjelmakohtaisia liitteitä, kuten portfolion tai suosituskirjeen. Tällöin sinun on toimitettava ohjelmakohtaiset liitteet erikseen kuhunkin ohjelmaan.

Huomaa: Lähetä asiakirjat alla olevaan osoitteeseen. Älä lähetä asiakirjoja johonkin muuhun postilaatikkoon tai nouto- tai pakettipisteeseen, sillä meillä ei ole pääsyä kolmansien osapuolten käyttämiin noutopaikkoihin. Asiakirjojesi on saavuttava suoraan Helsingin yliopistoon.

Helsingin yliopisto
Hakijapalvelut
Unioninkatu 40
00170 Helsinki
Puhelinnumero: 02941 21601 (ei asiakaspalvelua, koskee vain kuriiripalveluihin liittyviä asioita)

Suosittelemme kuriiripalvelun käyttämistä, jotta voit seurata lähetystäsi. Helsingin yliopisto ei vastaa kuriiripalveluiden tarjoamista palveluista tai niiden aiheuttamista viivästyksistä tai vahingoista.

Postiosoite

Suosittelemme vahvasti kuriiripalvelun käyttämistä tavallisen postin sijaan, jos lähetät asiakirjoja Euroopan unionin ulkopuolelta.

Jos toimitat asiakirjoja tavallisena postilähetyksenä, huomaathan, että kaikista EU:n tai ETA:n ulkopuolelta saapuvista asiakirjoista on tehtävä tulliselvitys. Tulliselvityksen välttämiseksi älä ilmoita asiakirjoillesi rahallista arvoa niitä postittaessasi.

Jos asiakirjasi joutuvat tulliselvitykseen, sinun on tehtävä tulliselvitys, lisätietoa Tullin sivuilta

Jos summaa vaaditaan ja ’0 €’ ei hyväksytä, voit ilmoittaa summaksi 0,01 €. 

Hakija vastaa aina hakemusasiakirjojensa saapumisesta Helsingin yliopistoon määräaikaan mennessä. Helsingin yliopisto ei käsittele määräajan jälkeen saapuneita hakemusasiakirjoja.

Huomaa: Lähetä asiakirjat alla olevaan osoitteeseen. Asiakirjojesi on saavuttava suoraan Helsingin yliopistoon.

Helsingin yliopisto
Hakijapalvelut
PL 24
00014 Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto ei vastaa postipalveluiden tarjoamista palveluista tai niiden aiheuttamista viivästyksistä tai vahingoista.

Tuo asiakirjasi itse

Voit jättää liitteesi postilaatikkoon, joka sijaitsee Helsingissä osoitteessa Unioninkatu 40, Unioninkadun ja Yrjö-Koskisen kadun kulmassa. Postilaatikolle on pääsy kaikkina aikoina, mutta huomaathan, että liitteet on jätettävä postilaatikkoon ennen klo 15.00, jotta ne katsotaan saman päivän aikana saapuneiksi. Jos toimitat liitteet klo 15.00 jälkeen, liitteiden katsotaan saapuneen seuraavana arkipäivänä.

Huomaa: Älä jätä hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja vahtimestarille äläkä mihinkään muuhun kuin edellä mainittuun postilaatikkoon.

Kysyttävää?

Jos sinulla on kysyttävää, tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.

Jos haluat ottaa yhteyttä hakuneuvojaan, katso yhteystietomme.