Avoin yliopisto: Luokanopettajan opinnot
Luokanopettajan opintosuunta on yksi kasvatustieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Luokanopettajan opintosuunnan kasvatustieteen opinnoissa tarkastellaan opettajan, oppilaan ja opiskeltavien sisältöjen suhteita oppiaineen kulttuurisia, psykologisia ja pedagogisia perusteita opiskelemalla.

Opinnot johdattavat opiskelijaa pedagogiseen ajatteluun ja koulussa tarvittavaan kasvatustieteelliseen käsitemaailmaan. Perusopintojen aikana perehdytään tutkimustiedon kautta muun muassa erilaisiin kasvatuspäämääriin ja niiden taustalla oleviin ideologioihin.  Lisäksi opinnot välittävät näkemyksiä ihmisen kehityksestä, kasvusta ja oppimisesta sekä yksilön ja ryhmän välisestä vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä.

Luokanopettajan opintosuunnan opintokokonaisuus ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella luokanopettajan opintojen opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa perusopinnot (25 op). Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. 

Voit myös suorittaa aineopintoihin kuuluvia tutkimusmenetelmäkursseja tai kasvatustieteen koulutusohjelman yhteisiä valinnaisia kursseja

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot Opintotarjonnan hausta:
lv 2020-2021: AYPED, AYEDUK801, AYEDUK001
lv 2019-2020: AYPED, AYEDUK801, AYEDUK001

 

Perusopintojen kurssit lukuvuosi 2021-22 Luokanopettajan opintosuunnasta voit suorittaa perusopintokokonaisuuden 25 op. Kokonaisuuteen sisältyy viisi pakollista kurssia. Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi-kurssi suoritetaan kahdessa osassa (2 op + 3 op)
Aineopintojen tutkimusmenetelmäopinnot Kurssit ovat kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen