Studier vid Veterinärmedicinska fakulteten

Vår utbildning ger en stabil grund för arbete med mångsidiga veterinäruppgifter genast efter utexamineringen. Största delen av studierna är gemensamma för alla våra studenter. Studierna framskrider i en ordning som planerats på förhand, och när du studerar bygger du ny kunskap på det du tidigare lärt dig.

Veterinärer kan arbeta i olika typer arbetsuppgifter, till exempel som kommunalveterinärer, praktiserande smådjursveterinärer, besiktningsveterinärer, forskare eller tillsynsveterinärer eller med olika expertuppdrag. Studierna inom utbildningsprogrammen i veterinärmedicin har dock samma innehåll för alla studerande och är oberoende av de kommande arbetsuppgifterna. Varje utexaminerad veterinär ska under utbildningen uppnå det kunnande som fastställs i EU-direktiven och det europeiska bedömningssystemet. Det är möjligt att skräddarsy grundutbildningen individuellt endast i liten utsträckning.

Eventuell specialisering sker först efter grundutbildningen.

Veterinärarbetet innebär ett stort ansvar och kräver ett mångsidigt kunnande. Under studierna lär du dig förutom veterinärmedicinska kunskaper och färdigheter också bland annat studie- och interaktionsfärdigheter, självledarskap, stresshantering samt att beakta ekonomiska och etiska aspekter när du fattar beslut.

Skulle studier i veterinärmedicin vara något för mig?

Många olika slags människor blir bra veterinärer, och människor från många olika bakgrunder kan vara framgångsrika inom de veterinärmedicinska studierna – god skolframgång är inte en förutsättning för att man ska kunna börja studera veterinärmedicin. Kunskaper i gymnasiets biovetenskapliga ämnen (biologi, fysik, kemi) testas i urvalsprocessen. Kunskaper i engelska är viktigt, eftersom nästan alla läroböcker är på engelska.

Studierna pågår i sex år och framskrider enligt ett färdigt undervisningsschema, vilket förutsätter ett långsiktigt engagemang i studierna. Mod att agera och vilja att lära sig är dock ofta viktigare än vilka kunskaper man har i början av studierna! Ibland måste man också orka kämpa för att lära sig sådant som man inte tycker att är särskilt intressant.

Man måste ta till sig mycket kunskap och praktiska färdigheter i studierna, men utvecklingen av många slags andra färdigheter som behövs i arbetslivet stöds också under hela studietiden. Färdigheter för tidshantering, interaktion och stresshantering är goda exempel på dessa. Även om studierna är krävande, får de inte fylla hela livet! Att ta hand om sig själv och vara medveten om sina egna gränser är viktiga arbetslivsfärdigheter. Under studierna hinner man också ha hobbyer och träffa kompisar.