Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning
Veterinärmedicinska fakulteten erbjuder veterinärer flera möjligheter till fortbildning och kompletteringsutbildning.
Specialveterinärutbildning

Specialveterinärexamen kan i Finland avläggas endast vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Specialveterinärexamen kan avläggas av en person som har rätt att verka som legitimerad veterinär i Finland. Specialiseringsområdena är:

  • smådjurssjukdomar
  • hälso- och sjukvård för produktionsdjur
  • smittsamma djursjukdomar
  • hygien inom livsmedelsproduktionen
  • miljöhälsovård

Utöver de nationella specialiseringsexamina har veterinärer möjlighet att genomföra den europeiska specialiseringsutbildningen Diplomate.

Fortbildning

Fortbildning spelar en ytterst viktig roll för veterinärernas livslånga lärande. Veterinärerna har en lagstadgad skyldighet att upprätthålla sina yrkesfärdigheter. Fakulteten bidrar till veterinärernas fortbildning genom att t.ex. erbjuda en del av sitt kursutbud också till utexaminerade veterinärer.

 

Legitimeringsförhör för personer som avlagt veterinärexamen utomlands

Legitimation som veterinär i Finland med stöd av en examen som avlagts i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, alltså i ett så kallat tredjeland, förutsätter i regel kompletterande studier och tillräckliga kunskaper i finska eller svenska.

Öppnä universitetsstudier

Vid öppna universitetet kan du studera enligt utbildningsprogrammet i veterinärmedicin och enligt Helsingfors universitets utbildningsprogram inom tio olika vetenskapsområden.