Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning

Veterinärmedicinska fakulteten erbjuder veterinärer flera möjligheter till fortbildning och kompletteringsutbildning.
Specialveterinärutbildning

Specialveterinärutbildningen kommer att förnyas från 1.8.2023. Sidorna kommer att uppdateras under juni 2023.

Specialveterinärutbildning kan i Finland avläggas endast vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Specialveterinärutbildningen ordnas i form av följande utbildningsprogram:

  • smådjurssjukdomar
  • hästsjukdomar
  • hälso- och sjukvård för produktionsdjur
  • allmänveterinärmedicin
  • miljö- och hälsoskydd
  • smittsamma djursjukdomar

Utöver de nationella specialiseringsexamina har veterinärer möjlighet att genomföra den europeiska specialiseringsutbildningen Diplomate.

Fortbildning

Fortbildning spelar en ytterst viktig roll för veterinärernas livslånga lärande. Veterinärerna har en lagstadgad skyldighet att upprätthålla sina yrkesfärdigheter. Fakulteten bidrar till veterinärernas fortbildning genom att t.ex. erbjuda en del av sitt kursutbud också till utexaminerade veterinärer.

 

Legitimeringsförhör för personer som avlagt veterinärexamen utomlands

Legitimation som veterinär i Finland med stöd av en examen som avlagts i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, alltså i ett så kallat tredjeland, förutsätter i regel kompletterande studier och tillräckliga kunskaper i finska eller svenska.

Öppnä universitetsstudier

Vid öppna universitetet kan du studera enligt utbildningsprogrammet i veterinärmedicin och enligt Helsingfors universitets utbildningsprogram inom tio olika vetenskapsområden.