Svinforskning

På avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin har vi en lång forskningstradition inom svinens sjukdomar, reproduktion, beteende och välbefinnande. Våra forskningsämnen har varit nära anknutna till problem inom svinhushållningen och med hjälp av vår forskning tar vi fram ny kunskap om hur vi kan förbättra svinens välbefinnande och svinproduktionen.

Den kliniska och tillämpade forskningens syfte är att förbättra svinens hälsa, välbefinnande och svinproduktionen. Vi undersöker läkemedelsanvändning och antimikrobiell läkemedelsresistens samt de faktorer som påverkar dessa i de finländska svingårdarna. Följande synvinklar lyfts fram i vår forskning med anknytning till grisningens fysiologi: sugglinjer som föder stora griskullar, kvaliteten på råmjölken, motståndskraften hos nyfödda, och hur de här faktorerna påverkar grisarnas tarmmikrobiom före avvänjningen. Våra forskningsprojekt omfattar också svinens tillväxt, svansbitande, frigrisning och reproduktion.