Forskningsgrupper

På Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin studerar vi husdjurens reproduktion, sjukdomar och förebyggande hälsovård. Syftet med forskningen är att främja djurens hälsa och välmående och därmed också lönsamheten och livsmedelssäkerheten inom näringen.
Klinisk produktionsdjursmedicin – forskningsgrupperna

Forskningsgrupper som helt eller delvis är verksamma inom avdelningen i alfabetisk ordning.

Den internationella forskningen bedrivs på engelska, så forskningsgruppernas webbplatser är vanligtvis på engelska.

A

An­imal Re­pro­duc­tion Science
Group leader: Olli Peltoniemi
Myös suomeksi  / also in Finnish: Kotieläinten lisääntymistiede

The Animal Reproduction Science Group are researchers and clinicians at the Faculty of Veterinary Medicine at the University of Helsinki. Our group members work with all domestic animal species with a One Health goal in mind. In addition to working with research and teaching, we offer a variety of clinical services in animal reproduction.

E

Research centre for animal welfare
Myös suomeksi  / also in Finnish: Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus

We are a multidisciplinary research community uniting animal welfare and behavior researchers from different fields to a common pool of expertise.

R

Ru­min­ant Health
Group leader: Päivi Rajala-Schultz

Dairy production is the largest livestock sector of Finnish agriculture and bovine mastitis continues to be the most common and costly disease of dairy cows. Udder health and milk quality are topics of active research of our group. Other research areas include hoof diseases, calf health and small ruminant health. We mostly conduct applied, epidemiologic field studies, in close collaboration of industry partners.