Forskning i djurens beteende och välfärd

Djurvälfärdsvetenskapen undersöker tvärvetenskapligt vilka faktorer i djurhållningssätten och i samhället i stort som inverkar på djurens upplevelser. Forskningscentret för djurvälfärd är ett forskarsamhälle av paraplykaraktär som samarbetar med andra forskningsgrupper.

Djurens upplevelser inverkar på hur bra de går att hantera, hur sjukdomsbenägna de är samt på deras produktivitet och produktionslönsamheten. Därför är det viktigt att beakta djurvälfärden som en viktig del av en etiskt hållbar djurhållning. Endast en tvärvetenskaplig approach kan pålitligt utvärdera djurens upplevelser vilket är orsaken till att forskningen i djurvälfärd använder många olika forskningsmetoder. Beteendet är ofta den bästa mätaren som forskningen har till sitt förfogande för att uppskatta djurens upplevelser.

Forskning i djurvälfärd koordineras av Forskningscentret för djurvälfärd. Forskningen bedrivs i samarbete med forskningsgrupper vid flera andra fakulteter.