Reproduktionsvetenskap

Den veterinärmedicinska reproduktionsforskningen fokuserar på hundar, svin, idisslare och hästar.

Forskningen om idisslarnas reproduktion (reproduktion hos hondjur) har koncentrerats till tre forskningslinjer:

  • användning av hormonet GnRH i ovulationsinduktionen och den därmed förknippade så kallade korta brunstcykeln
  • centrala faktorer som påverkar embryoproduktionen
  • forskning om fytoöstrogener.

Forskningen om svins reproduktion fokuserar på lyckade förlossningar. Hur styrs förlossningen hormonellt? En hurdan miljö stöder förlossningen? Hur har aveln påverkat lyckade förlossningar? Vilka förlossningsrelaterade problem finns det bland svin? Hur överförs immunitet från suggan till kultingen?

Forskningen om svins reproduktion fokuserar på lyckade förlossningar. Hur styrs förlossningen hormonellt? En hurdan miljö stöder förlossningen? Hur har aveln påverkat lyckade förlossningar? Vilka förlossningsrelaterade problem finns det bland svin? Hur överförs immunitet från suggan till kultingen?

Forskningen i hästars reproduktion syftar till att öka hästarnas dräktighet samt utveckla metoderna för artificiell insemination och de gynekologiska behandlingarna.

Tyngdpunkten i forskningen om ston ligger på vilka effekter olika inseminationstekniker har på stoets livmoder, dess sammandragningar och inflammationsreaktion samt stoets dräktighet. Hur spermierna rör sig i stoets kropp har också utretts, samt livmoderhalsens inverkan på inflammationer efter insemineringen.

I hingstforskningen har vi fokuserat på utvärdering och utveckling av metoderna för bedömning av sperma samt på undersökningar av seminalplasma och förbättring av spermans förvaringsmetoder.

Forskningen om hundars reproduktion undersöker bland annat vilken roll aromatas spelar i steroidernas metabolism och möjliga nya metoder som används för att förebygga ny brunst. Hos hundar undersöks också förlossningsproblem hos tikar.

Dessutom undersöker vi vilka effekter miljögifter har på könsceller och fruktbarhet bland annat hos hästar och svin.