Fjäderfäforskning

Hönan är det mest talrika produktionsdjuret i Finland. Konsumtionen av fjäderfäkött och hönsägg ökar, vilket innebär att fjäderfäna spelar en betydande roll i matproduktionen.

Fjäderfäforskning är tillämpad forskning som strävar efter att förbättra välbefinnandet och hälsan bland fjäderfän och upprätthålla livsmedelssäkerheten från jord till bord. Fjäderfäforskningen omfattar utöver hönsäggsproduktion och produktion av fjäderfäkött även hobbyuppfödning av fjäderfän. Bland annat höna (värphöns och broiler), kalkon och gås hör till de fågelarter som representeras i forskningen.

Forskningen genomförs vid Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa, Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin och Forskningscentret för djurvälfärd i samarbete med fjäderfäindustrin och fjäderfäproducenterna.

På Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa fokuserar fjäderfäforskningen på att säkerställa besiktningen av broiler- och kalkonkött och säkerheten i fjäderfäslakterierna.