Smådjurskirurgi
I smådjurskirurgin bedrivs forskning inom specialiteterna mjukdelskirurgi, ortopedi, fysioterapi, neurologi, anestesi och smärtlindring.

Avdelningen för smådjurskirurgi är den enda aktör som bedriver forskning inom smådjurskirurgi i Finland. Vi forskar tvärvetenskapligt i olika forskningsgrupper. Flera av forskningsgrupperna samarbetar med varandra och med andra universitet och kommersiella aktörer. Forskningsresultaten rapporteras antingen i form av internationella enskilda publikationer eller i doktorsavhandlingar. Utöver den vetenskapliga publikationsverksamheten delar vi också med oss av kunskapen till djurägare.

Bekanta dig med våra forskningsgrupper

Webbplatserna är engelskspråkiga. De finns också på finska.