Forskningsgrupper

Våra forskningsprojekt främjar diagnostiken och behandlingspraxisen för sjukdomar hos hästar och smådjur. En del av forskningsprojekten är translationell forskning där djur används som modeller för mänskliga sjukdomar. Inom klinisk häst- och smådjursmedicin bedrivs forskning som anknyter till behandlingen av djurpatienter av många olika arter. Forskningen bedrivs i ämnen som internmedicinska sjukdomar hos smådjur, smådjurskirurgi, hästsjukdomar, diagnostisk bildanalys och farmakologi.
Hundforskning
Hästforskning

Forskningen om hästsjukdomar fokuserar på teman kring centrala sjukdomar som förekommer i Finland. Forskningens huvudsakliga fokus ligger på doktorandernas avhandlingsprojekt och artiklar som skrivs av veterinärer under specialistutbildning. Därutöver handleder vi årligen flera studenters licentiatavhandlingar om hästsjukdomar. I projekten genomförs såväl inhemskt som internationellt forskningssamarbete. Forskningen som bedrivs i ämnet hästsjukdomar fokuserar på teman kring centrala sjukdomar som förekommer i Finland.