Klinisk häst- och smådjursmedicin

Vår kliniska forskning fokuserar på mekanismerna, diagnostiken och vårdpraxis för sjukdomar hos sällskaps- och hobbydjur samt på arternas välmående inom dessa grupper. I den veterinärmedicinska translationella forskningen fungerar djursjukdomar som modeller för sjukdomar hos människan. Vårt mål är att förbättra hälsan hos djur med hjälp av nya behandlingar samt forsknings- och uppföljningsmetoder för sjukdomar.

Den veterinärmedicinska farmakologin undersöker djurarternas särdrag med beaktande av effekterna av läkemedel i kroppen och hur en djurkropp påverkas av läkemedel. Dosering av läkemedel, anvisningar om vård av djur samt karenstider för livsmedel som härrör från medicinerade djur grundar sig på veterinärmedicinsk farmakologi. Klinisk toxikologi undersöker medlens skadliga effekter i djurs kroppar samt klinisk behandling av förgiftning.

Inom forskningen i diagnostiska avbildningsmetoder utnyttjas många olika typer av bilddiagnostik. Vid enheten finns digital röntgenapparatur för smådjur och hästar, ultraljudsapparatur som utnyttjar den nyaste tekniken och apparatur för datortomografi och magnetröntgen som lämpar sig för undersökning av smådjur.

Forskningen i internmedicinska sjukdomar hos smådjur fokuserar på sjukdomar i mag-tarmkanalen samt lung- och hjärtsjukdomar.

Inom smådjurskirurgi bedrivs forskning inom områden som mjukdelskirurgi, ortopedi, anestesi och smärtbehandling, neurologi, mun- och tandsjukdomar samt ögonsjukdomar. Forskningen fokuserar på smådjurs hälsa och välmående, stöder den translationella medicinen och främjar forskning om sjukdomar hos människor.

Inom inflammationsforskningen vid enheten för hästar används hästens astma och artros som modeller. Andra forskningsområden är ekvint metabolt syndrom, smärta i mun och tänder, sömn och sömnstörningar, sandansamlingar i tjocktarmen och mikrobläkemedelsresistens i tarmfloran.

Serviceadresser och kontaktuppgifter