Forskningsinfrastrukturer

Forskningsinfrastrukturerna är en grundförutsättning för forskningen. De stöder den organiserade forskningen och forskarutbildningen samt upprätthåller och stärker forskningskapaciteten.
Vad betyder forskningsinfrastruktur?

En forskningsinfrastruktur stöder forskning, och består vanligen av 

  • apparatur, forsknings- och mätstationer, forskningsfartyg, speciallaboratorier
  • samlingar, databaser, arkiv och bibliotek för forskningsmaterial
  • datanät, centraler för högpresterande datorsystem, annan datorkapacitet
  • underhåll och service av infrastrukturen samt stödtjänster för användarna.
Forskningsinfrastrukturer i fakulteten

Flera av Veterinärmedicinska fakultetens samt HiLIFEs (Helsinki Institute of Life Science) forskningsinfrastrukturer tillhandahåller avgiftsbelagda forskningstjänster för akademiska forskningsgrupper, företag och myndigheter