Veterinärmedicinska biovetenskaper
Tutkimme elimistön kehitystä ja toimintaa, vuorovaikutuksia mikrobien kanssa sekä eläinten ja ihmisten sairauksia.
Den svenska översättningen är under arbete.

Tutkimuksen aloja ovat naudan immuunijärjestelmän kehitys, aivojen ja hermoston kehitysfysiologia, elimistön vasteet ja isäntä-mikrobivuorovaikutus, G-proteiinivälitteinen solusignalointi, koirien ja kissojen perinnölliset sairaudet ja ominaisuudet, zoonoottiset infektiotaudit sekä eläinpatologia, parasitologia ja tuotanto- ja villieläinten anatomia. Osastolla tehtävä tutkimus on monialaista ja poikkitieteellistä.

Monet tutkijamme toimivat yhteisen terveyden Helsinki One Health -tutkimusverkostossa.

    Helsinki One Health – HOH on ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka perustettiin tukemaan ja koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Verkosto paneutuu eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Se rohkaisee eri aloja ja ammattikuntia työskentelemään yhdessä yhteisten ja uusien, koko ihmiskuntaa ja eläinpopulaatioita koskevien terveysongelmien ratkaisemiseksi.

    Tarjoamme kaikkien tutkijoiden käyttöön seuraavia
    HiLIFE -tutkimusinfrastruktuureja (sivustot ovat englanniksi)
    Osaston johtaja ja yhteystiedot