Öppna universitetsleden

Du kan inte avlägga en examen vid Öppna universitetet, men du kan inkludera dina studier vid Öppna universitetet i en examen. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier (den s.k. öppna universitetsleden). 

Rätt att avlägga examen beviljas inte automatiskt, utan beslutet fattas av fakulteten. Antagningskriterierna och antalet studenter som antas varierar enligt fakultet. Antagningen sker på basis av de genomförda studiernas omfattning och studieframgången. Det finns endast få platser i öppna universitetsleden.

Det är möjligt att söka till följande utbildningar via öppna universitetsleden:

 • kandidatprogrammet i biologi
 • kandidatprogrammet i datavetenskap
 • kandidatprogrammet i ekonomi
 • kandidatprogrammet i filosofi
 • kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
 • kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
 • kandidatprogrammet i geografi
 • kandidatprogrammet i historia
 • kandidatprogrammet i kemi
 • kandidatprogrammet i konstforskning
 • kandidatprogrammet i kulturforskning
 • kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper
 • kandidatprogrammet i miljövetenskaper
 • kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik
 • kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)
 • kandidatprogrammet för samhälle i förändring
 • kandidatprogrammet i sociala vetenskaper
 • kandidatprogrammet i språk
 • kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
 • utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors/Vasa)

Det är inte möjligt att söka till följande utbildningar via öpp­na uni­ver­si­tets­le­den:

 • hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik,  fysik och kemi
 • kandidatprogrammet i geovetenskap
 • kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
 • kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
 • kandidatprogrammet i logopedi
 • kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi
 • kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska)
 • kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi
 • kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska)
 • kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare
 • kandidatprogrammet i psykologi
 • kandidatprogrammet i skogsvetenskaper
 • kandidatprogrammet i veterinärmedicin
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi)
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi)
 • lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • utbildningsprogrammet för farmaceutexamen
 • utbildningsprogrammet för provisorsexamen
 • utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)