Anvisningar till sökande som antagits och sökande som inte antagits

På sidan finns anvisningar för sökande som antagits, blivit placerade på reservplats och inte antagits. Sökande som blivit antagna måste ta emot sin studieplats och göra läsårsanmälan i tid.
Antagningsresultatet

Antagningsresultatet meddelas dig personligen senast 4.7.2024 till den e-postadress du angett på ansökningsblanketten. Resultatet syns också i tjänsten Min Studieinfo. Alla resultat publiceras senast den 4 juli 2024.

Det går inte att få förhandsuppgifter om de exakta tidpunkterna för när resultat publiceras. På veckosluten publiceras inga resultat.

Bekanta dig med anvisningar på denna sida när resultaten har publicerats. Om du blir erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast den 11 juli 2024 före kl. 15.00.

Sökande som blivit antagna
Användarnamn och anvisningar för nya studenter

Dina uppgifter registreras i universitetets studentregister inom två veckor efter att du har

  • tagit emot studieplatsen och
  • anmält dig som närvarande eller frånvarande.

Du kan aktivera ditt användarnamn, få ett studentkort och anmäla dig till kurser först när dina uppgifter har registrerats i studentregistret. Kontrollera i anvisningarna för nya studenter hur du gör allt detta.

Sökande på reservplats och sökande som inte blir antagna