Så här söker du

Var ute i god tid och läs noggrant de anvisningar i Studieinfo som gäller utbildningarna du vill söka till.