Inskription inför läsåret

Universitetet har firat inskription sedan 1600-talet. Inskriptionen för samman hela universitetsgemenskapen från studenter till professorer emeriti och alumner.
Inskriptionsprogrammet

Inskriptionsfestligheter börjar fortfarande med akademiska processionens intåg. Därefter håller rektorn sitt inskriptionstal följd av resprentanternas för personalens och studenkårens tal. Musik är även idag en viktig del av programmet.

Sedan universitetes 350-årjubileum år 1990 har studenternas öppningskarneval blivit en del av inskriptionsdagens tilldragelser. Den mångsidiga karnevalen sprider sig runtom citykampuset.

Efter att programmet i solennitetssalen tagit slut, uttågar den akademiska processionen till kyrkan, där inskriptionsgudstjänsten förrättas. Under de senare decennierna har gudstjänsterna varit ekumeniska.

Läsår och terminer har alltid varit en central måttenhet för akademisk tidsfördriv. Nuvarande ceremonier i början av läsåret har sina rötter i ritualer kring rektorsskifte vid Kungliga Akademien i Åbo. Redan då gick universitetet i procession till domkyrkan, den avgående rektorn höll tal, insignierna överläts och den nya rektorn avlade rektorseden. 

Inskriptionen samt inskriptionsgudstjänsten är öppna för alla intresserade. Deltagarna i akademiska processionen klär sig i mörk kostym och medtager doktorshatt. Processionen formerar sig i fastställd ordning. Andra gäster kan klä sig i vardagsdräkt. Även andra närvarande ombedes ta hänsyn till tillställningens karaktär.

Mer information: helsinkiunievents@helsinki.fi

Datum för universitetets inskription 2021–2025:
6.9.2021, 5.9.2022, 4.9.2023, 2.9.2024, 1.9.2025

Ask Me!-kampanjen

Ask Me!-kampanjen uppmanar nya studenter att inte tveka att ställa frågor om studielivet och vardagen vid universitetet. Titta efter rosa Ask Me!-logon under första studieveckan och tveka inte att ställa frågor.

Öppningskarneval

Efter den officiella inskriptionen kör Helsingfors universitets studentkår igång läsåret med en öppningskarneval. På karnevalen presenterar sig universitetet, studentkåren, ämnesföreningarna och hobbyföreningarna. Karnevalstämning råder och du kan ta del av många roliga programpunkter.