Välkommen till alla nya studerande

Grattis! Du har fått en studieplats i ett av världens främsta vetenskapliga universitet och på hösten 2024 kan du börja studera och planera hur din examen ska se ut! Bekanta dig med vår rektors hälsning och saker det är bra att veta och sköta före dina studier börjar. Du kan också bekanta dig med våra studerande och ditt nya hemuniversitet.
Hälsning från rektor Sari Lindblom

Grattis! Du har fattat ett mycket bra beslut när du valde Helsingfors universitet som din studieplats. Jag är både glad och rörd över att kunna välkomna dig till vår akademiska gemenskap. 

Universitetsstudierna ger dig genast från kandidatstudierna en förmåga att förstå, tillägna dig och tillämpa ett vetenskapligt sätt att tänka. Du utvecklas till expert inom ditt område, och du utvecklar en förmåga att greppa stora helheter. Du kan också analysera komplexa inbördes relationer och effekter. Men din utbildning behöver inte begränsa till kunskap man läser från böcker. Bildning är en av våra viktigaste värderingar och inbegriper intellektuell mognad, fördomsfrihet och empati. Bildning innebär också att man kan känna sympati för andra och uppskatta dem.

Det är också viktigt att ta hand om sin hälsa och välmående. Kom alltid ihåg att fråga om hjälp om du upplever utmaningar och inte själv kommer framåt. För detta ändamål satsar universitetet systematiskt på studiehandledningen och den studerandes välbefinnande. Dina studier bör också stärka det nya årtusendets grundläggande färdigheter: nyfikenhet, sociala färdigheter, vilja att samarbeta, ihärdighet och resiliens, dvs. flexibilitet och förmåga att anpassa sig. Jag uppmuntrar dig verkligen att ta del av flera olika studentorganisationers verksamhet. De olika möjligheterna utanför studierna är också en viktig del av din studietid.

Helsingfors universitet, som hör till världens toppuniversitet, har som mål att du ska också skaffa dig kompetens och mod att hitta hållbara lösningar på globala utmaningar. Hållbarhet är oumbärligt både för individens välbefinnande och för miljön. Universitetet erbjuder en tvärvetenskaplig hållbarhetskurs som är öppen för alla studenter. Kursen ger redskap för ansvarsfullt beslutsfattande och för att upprätthålla sitt eget välbefinnande. Utbudet av hållbarhetsundervisning har kompletterats år 2023 med nya vetenskapsspecifika hållbarhetskurser.

Helsingfors universitet och dess universitetsgemenskap har byggt framtiden och förändrat världen över 384 år – låt oss fortsätta att göra det tillsammans!
 

Välkommen till Helsingfors universitet!

Med vänlig hälsning,
Sari Lindblom, rektor

Den nya studentens minneslista

Kom ihåg att göra följande innan introduktionsveckan börjar (se ”Universitetet väntar på dig” nedan):

 1. Ta emot studieplatsen du har blivit erbjuden i Min Studieinfo före 11.7.2024 kl. 15.00. 
 2. Sckicka in de dokument som krävs inom den utsatta tiden om du har blivit villkorligt antagen. Läs anvisningarna för villkorligt antagna studerande.
   
 3. Anmäl dig som antingen närvarande eller frånvarande vid universitetet senast 2.9.2024.
 4. Betala hälsovårdsavgiften för högskolestudenter till FPA. 
 5. Läs anvisningarna för nya studenter i Instruktioner för studerande.
 6. Aktivera din HU-användernamn. Du kan göra den när du har anmält dig som närvarande och dina personuppgifter har sparats i universitetets studeranderegister (du får ett meddelande om detta per e-post).
 7. Lämna in ansökan om studiekort. Du kan beställa ditt studentkort tidigast 1.8, dvs. när din studierätt börjar och när du är anmäld som närvarande i studentregistret.
 8. Lämna in bostadsansökan.
 9. Bekanta dig med studentens digitalkompetens. Du ska gärna ha genomfört första delen av studieavsnittet, DIGI-A (2 sp) innan introduktionsveckan börjar.
Universitetet väntar på dig!

Introduktionsveckan 

Veckan inleds för medicine och odontologie studerande 12.8.2024 och för alla andra studenter 26.8.2024. Introduktionsveckan ordnas delvis på distans och som ett fysiskt evenemang. Din studenttutor kontaktar dig före det. Under introduktionsveckan får du en introduktion till universitetets viktigaste verksamhet och du får bekanta dig med universitetet. Mer information hittar du i din fakultets program för introduktionsveckan på sidan Studieorientering och tutorering i Studietjänsten.


Ask me

Vi vill vara säkra på att dina första veckor vid universitetet går så bra som möjligt. Vi hoppas att du inte är rädd att fråga oss om vad som helst som du funderar över. Därför kommer vi under introduktionsveckan 2-.6.9. att bära rosa pins med texten Ask Me! Då syns Ask Me!-kampanjen också på universitetets Instagram-konto @universityofhelsinki, där där t.ex. Kajsahusets Studentservicen svarar på studenters frågor i början av sina studier. 

Studentservicens personal hjälper och ger råd till alla studenter året runt.


Evenemang

Universitetets öppningsceremoni och öppningskarneval kommer att äga rum i början av det akademiska året den 2 september 2024. HUS (Studentkåren vid Helsingfors universitet) ordnar Gulisäventyret för nya studenter den 18.9.. Syftet är att på ett enkelt, säkert och roligt sätt bekanta de nya studenterna med HUS verksamhet, studentföreningarna och olika aktörer vid universitetet.

Bekanta dig med våra studenter och studielivet

Vill du veta vad våra studerande tycker om Helsingfors universitet? Eller hur studielivet eller boende ser ut? 

 • Bekanta dig med vad våra studenter tycker om att studera vid Helsingfors universitet
 • Vår aktiva studentgemenskap Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) representerar studenterna och driver deras intressen både vid universitetet och i samhället. HUS tillhandahåller förmåner, tjänster och evenemang, så att du kan fokusera på det som är viktigast för dig, dvs. studierna och studielivet.
 • Evenemang och aktiviteter utanför studierna är en viktig del av din studietid. HUS har mer än 250 studentföreningar där du kan syssla med dina hobbyer och intressen.
Helsingfors universitet i ett nötskal

Finlands äldsta universitet, Helsingfors universitet, har sedan 1640 haft en betydande roll i att utveckla det finländska kulturlivet och välfärdssamhället. Vi tacklar problem som påverkar oss alla. 

Som ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet tror vi på tankens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa.

Bekanta dig med universitetet i siffror och framgång i universitetsrankningar.

Våra värderingar
Till nya studerande i engelskspråkiga kandidat- och magisterprogram

Ska du börja studera i det engelskspråkiga Bachelor's Programme in Science -kandidatprogrammet eller i ett av våra internationella magisterprogram? Här finns information för dig.