Välkommen till alla nya studerande 2023

Grattis! Du har fått en studieplats i ett av världens främsta vetenskapliga universitet och på hösten 2023 kan du börja studera och planera hur din examen ska se ut! Bekanta dig med vår rektors hälsning och saker det är bra att veta och sköta före dina studier börjar. Du kan också bekanta dig med våra studerande och ditt nya hemuniversitet.
Hälsning från rektor Sari Lindblom

Grattis! Du har fattat ett mycket bra beslut när du valde Helsingfors universitet som din studieplats. Jag är både glad och rörd över att kunna välkomna dig till vår akademiska gemenskap.

De senaste åren har visat hur stor roll vetenskapen och universiteten spelar när det gäller att lösa globala problem. Helsingfors universitets mål är att även du ska skaffa dig kompetens och mod att hitta hållbara lösningar på globala utmaningar. Hållbarhet är oumbärligt både för individens välbefinnande och för miljön. Därför har vi vid Helsingfors universitet redan 2020 fattat beslutet att alla studenter från och med detta läsår kan genomföra en mångvetenskaplig hållbarhetskurs. Kursen ger redskap för ansvarsfullt beslutsfattande och för att upprätthålla sitt eget välbefinnande.

Universitetsstudierna ger dig genast från kandidatstudierna en förmåga att förstå, tillägna dig och tillämpa ett vetenskapligt sätt att tänka. Du utvecklas till expert inom ditt område, och du utvecklar en förmåga att greppa stora helheter. Du kan också analysera komplexa inbördes relationer och effekter. Men din utbildning behöver inte begränsa till kunskap man läser från böcker. Bildning är en av våra viktigaste värderingar och inbegriper intellektuell mognad, fördomsfrihet och empati. Bildning innebär också att man kan känna sympati för andra och uppskatta dem.

Det är också viktigt att ta hand om sin hälsa och välmående. Kom alltid ihåg att fråga om hjälp om du upplever utmaningar och inte själv kommer framåt. Det finns många stödtjänster tillgängliga för studerande. Dina studier bör också stärka det nya årtusendets grundläggande färdigheter: nyfikenhet, sociala färdigheter, vilja att samarbeta, ihärdighet och resiliens. Jag uppmuntrar dig verkligen att ta del av flera olika studentorganisationers verksamhet. De olika möjligheterna utanför studierna är också en viktig del av din studietid.

Helsingfors universitet och dess universitetsgemenskap har byggt framtiden och förändrat världen över 383 år – låt oss fortsätta att göra det tillsammans!

Välkommen till Helsingfors universitet!

Med vänlig hälsning,
Sari Lindblom, rektor

Den nya studentens minneslista

Kom ihåg att göra följande innan introduktionsveckan börjar (se ”Universitetet väntar på dig” nedan):

Universitetet väntar på dig!

Många vid universitetet är beredda att hjälpa dig få en så smidig start på dina studier som möjligt:

1. Introduktionsveckan inleds för medicine och odontologie studerande 14.8.2022 och för alla andra studenter 28.8.2023.

Introduktionsveckan ordnas delvis på distans och som ett fysiskt evenemang. Din studenttutor kontaktar dig före det. Under introduktionsveckan får du en introduktion till universitetets viktigaste verksamhet och du får bekanta dig med universitetet. Mer information hittar du i din fakultets program för introduktionsveckan på sidan Studieorientering och tutorering i Studietjänsten.

2. Fråga mig! Vi vill vara säkra på att dina första veckor vid universitetet går så bra som möjligt.

Vi hoppas att du inte är rädd att fråga oss om vad som helst som du funderar över. Därför kommer vi under introduktionsveckan 4-.8.9. att bära rosa pins med texten Ask Me! Då syns Ask Me!-kampanjen också på universitetets Instagram-konto @universityofhelsinki, där där t.ex. Kajsahusets Studentservicen svarar på studenters frågor i början av sina studier. Schemat kommer att fastställas i augusti. #askme #wearehelsinkiuni.

3. Universitetets öppningsceremoni och öppningskarneval kommer att äga rum i början av det akademiska året den 4 september 2023.

4. Senare i höst ordnar HUS, dvs. Studentkåren vid Helsingfors universitet, Gulisveckan för nya studenter. Syftet är att på ett enkelt, säkert och roligt sätt bekanta de nya studenterna med HUS verksamhet, studentföreningarna och olika aktörer vid universitetet.

5. Studentservicens personal hjälper och ger råd till alla studenter året runt.

Bekanta dig med våra studenter och studielivet

Vill du veta vad våra studerande tycker om Helsingfors universitet? Eller hur studielivet eller boende ser ut? 

  • Chatta med våra studerande för att få svar (notera att om du har frågor som gäller antagningen ska du kontakta ansökningsservicen). 
  • Vår aktiva studentgemenskap Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) representerar studenterna och driver deras intressen både vid universitetet och i samhället. HUS tillhandahåller förmåner, tjänster och evenemang, så att du kan fokusera på det som är viktigast för dig, dvs. studierna och studielivet.
  • Evenemang och aktiviteter utanför studierna är en viktig del av din studietid. HUS har mer än 250 studentföreningar där du kan syssla med dina hobbyer och intressen.
Helsingfors universitet i ett nötskal

Finlands äldsta universitet, Helsingfors universitet, har sedan 1640 haft en betydande roll i att utveckla det finländska kulturlivet och välfärdssamhället. Vi tacklar problem som påverkar oss alla. 

Som ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet tror vi på tankens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa.

Bekanta dig med universitetet i siffror och framgång i universitetsrankningar.

Våra värderingar

Nyttiga länkar

Om du har frågor gällande mottagande av studieplats, kontakta Ansökningsservicen. I övriga ärenden kan du kontakta Studentservicen.

Till nya studerande i engelskspråkiga kandidat- och magisterprogram

Ska du börja studera i det engelskspråkiga Bachelor's Programme in Science -kandidatprogrammet eller i ett av våra internationella magisterprogram? Här finns information för dig.