Poängsättning i Internationella magisteransökan
Poängsättning i Internationella magisteransökan
Bedömning av ansökan

Alla ansökningar som har lämnats in till Ansökningsservicen enligt anvisningarna och inom utsatt tid bedöms av det utbildningsprogram som ansökan gäller. Bedömningen sker enligt på förhand fastställda antagningskriterier. Bedömningen av ansökan och av den sökandes tidigare utbildningsbakgrund kallas för akademisk bedömning. Utbildningsprogrammens antagningskriterier finns på webbplatsen Studieinfo.fi.

Poängsättningen för de svensk- och finskspråkiga magisterprogram som man kan söka till i den gemensamma ansökan finns på deras egna sidor.