Publicering av resultaten för kandidatprogram i den gemensamma ansökan
På den här sidan hittar du aktuell information om vilka ansökningsmåls resultat som har publicerats. Du ser dina egna resultat i tjänsten Min Studieinfo när uppgiften om publicering har lagts till på denna sida. Vi skickar inte de sökande separata meddelanden när resultaten publiceras. När alla resultat har publicerats får du Studieinfos resultatbrev per e-post.
Provpoängsantagningens och de övriga antagningssättens resultat

Resultaten för alla ansökningsmål publiceras senast den 8 juli 2022. Det går inte att få förhandsuppgifter om de exakta tidpunkterna för när resultat publiceras. På veckosluten publiceras inga resultat.

Bekanta dig med webbsidan för anvisningar till antagna och icke-antagna sökande  när resultaten har publicerats. Om du blir erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast den 15 juli 2022 före kl. 15.00.
 

Resultaten för följande ansökningsmål har publicerats fredagen den 1 juli

 • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i ekonomi, provpoängsantagning
 • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring

Resultaten för följande ansökningsmål har publicerats torsdagen den 30 juni

 • Kandidatprogrammet i geografi
 • Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi

Resultaten för följande ansökningsmål har publicerats onsdagen den 29 juni

 • Kandidatprogrammet i logopedi
 • Kandidatprogrammet i psykologi
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i geovetenskap
 • Kandidatprogrammet i kemi
 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning
 • Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska i Helsingfors) (Svenska social- och kommunalhögskolan)
 • Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska i Vasa) (Svenska social- och kommunalhögskolan)
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

Resultaten för följande ansökningsmål har publicerats tisdagen den 28 juni

 • Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen
 • Utbildningsprogrammet för provisorsexamen
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • Italienska, kandidatprogrammet i språk
 • Franska, kandidatprogrammet i språk
 • Tyska, kandidatprogrammet i språk
 • Ryska som främmande språk, kandidatprogrammet i språk
 • Ryska som modersmål, kandidatprogrammet i språk
 • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål)
 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • Suomen kieli ja kulttuuri (vieraskielisille hakijoille), kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning
 • Världens språk och språkvetenskaper, kandidatprogrammet i språk

 

Resultaten för följande ansökningsmål har publicerats onsdagen den 22 juni

 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma
 • Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik
Betygsantagningens resultat

Bekanta dig med webbsidan för anvisningar till antagna och icke-antagna sökande  när resultaten har publicerats. Om du blir erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast den 15 juli 2022 före kl. 15.00.

Alla resultat från betygsantagningen har nu publicerats

Vanliga frågor om resultaten

För att logga in måste du identifiera dig själv med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt id-kort (EID).

Tjänsten kan tidvis stocka sig på grund av ett stort antal besökare.  Om du inte genast lyckas logga in, försök på nytt om en stund.

Om du inte har den form av identifikation som krävs för att logga in i Min Studieinfo, kontakta våra ansökningsrådgivare.

Du kan se ditt totala antal betygspoäng i Min Studieinfo när resultaten har publicerats.

Här hittar du ansökningsmålens poängtabeller, där du kan läsa hur många poäng man får för olika ämnen. På sidan finns också information om huruvida ansökningsmålet har tröskelkriterier som du måste uppfylla för att bli antagen via betygsantagningen.

Du kan se ditt totala antal provpoäng i Min Studieinfo när resultaten för respektive ansökningsmål har publicerats.

Närmare information om urvalsprovets poängsättning hittar du med ditt ansökningsnummer på sidan De sökandes poäng i gemensamma ansökan. Ditt ansökningsnummer ser du i tjänsten Min Studieinfo.

Du ser dina ansökningsmåls lägsta godkända poängantal enligt antagningssätt i Studieinfos resultatbrev, och i Min Studieinfo när informationen blir tillgänglig.  Det är dock möjligt att poänggränserna ändras när sökande antas från reservplatser. Ett sammandrag av poänggränserna publiceras också på universitetets webbplats i början av hösten.

Antagningsresultatet i Min Studieinfo kan vara något av följande:

 • Inte färdig
 • Godkänd
 • Godkänd (enligt högskolans villkor)
 • Godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål)
 • På reservplats (+ reservplatsnummer)
 • Annullerad
 • Du har inte fått en studieplats.

Se närmare i Studieinfo.fi vad dessa betyder.

Om två eller flera sökande på gränsen till antagning har samma betygs- eller provpoäng finns det regler som tillämpas för att rangordna dem. Reglerna för när flera sökande har samma poäng definieras i antagningsgrunderna för varje ansökningsmål. Du hittar antagningsgrunderna i Studieinfo.

Du kan bekanta dig med ditt eget urvalsprov efter att resultaten i den gemensamma ansökan har publicerats 8.7.2022. Närmare anvisningar finns på webbsidan Visnings- och kopieringsservice för urvalsprovsvar.