Efter antagningsbeskedet - Gemensamma ansökan

På sidan finns anvisningar för sökande som antagits, blivit placerade på reservplats och inte antagits i gemensamma ansökan. Sökande som blivit antagna måste ta emot sin studieplats och göra läsårsanmälan i tid.
Sökande som blivit antagna

Användarnamn och anvisningar för nya studenter

Dina uppgifter registreras i universitetets studentregister inom två veckor efter att du har

  • tagit emot studieplatsen och
  • anmält dig som närvarande eller frånvarande.

Du kan aktivera ditt användarnamn, få ett studentkort och anmäla dig till kurser först när dina uppgifter har registrerats i studentregistret. Kontrollera i anvisningarna för nya studenter hur du gör allt detta.

Högskolestudenters hälsovårdsavgift

När du anmäler dig som närvarande för hela läsåret eller bara för höst- eller vårterminen måste du betala hälsovårdsavgiften för högskolestudenter till FPA. Läs mer på FPA:s webbplats om hur du betalar hälsovårdsavgiften för högskolestudenter.

Sökande på reservplats och sökande som inte blir antagna