Sök till kandidatprogram i den gemensamma ansökan

Sök till Helsingfors universitets kandidatprogram i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor i Studieinfo.

Ansökningstiden för våren 2024 börjar den 13 mars och slutar den 27 mars kl. 15.00.

Till de flesta ansökningsmål kan du bli antagen på basis av ditt studentexamensbetyg och via urvalsprov. Kontrollera från ansökningsmålets antagningsgrunder i Studieinfo på vilka sätt du kan bli antagen till det ansökningsmål du söker till.

Så här söker du till kandidatprogram i den gemensamma ansökan

Välj din favorit bland de kandidatprogram som deltar i den gemensamma ansökan.

Antagningsgrunderna för våren publiceras i Studieinfo föregående höst. I antagningsgrunderna hittar du information om vilka examina som ger högskolebehörighet och hur du kan visa dina språkkunskaper.

Betygsantagningen

I den gemensamma ansökan antas minst hälften av alla nya studerande till kandidatprogrammen på basis av studentexamensbetyget, dvs. genom betygsantagning. Mera information om betygsantagningen och poängsättningen för betygsantagningen hittar du på Yliopistovalinnat.fi webbplatsen.

I de flesta ansökningsmålen gäller betygsantagningen både för förstagångssökande och andra sökande. I några ansökningsmål har endast förstagångssökande möjlighet att bli antagna på basis av betyg.

Urvalsprovsantagning

I den gemensamma ansökan väljs cirka hälften av kandidatprogrammens nya studerande via urvalsprov.

Observera att alla ansökningsmål inte använder sig av provpoängsantagning. I vissa ansökningsmål är dessutom provpoängsantagningen begränsad till en viss grupp av sökande, till exempel sökande som inte har avlagt studentexamen.

Andra antagningssätt

Vid vissa kandidatprogram i den gemensamma ansökan används också andra antagningssätt. Till exempel till en del av kandidatprogrammen vid statsvetenskapliga och matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är det möjligt att bli antagen på basis av kurser eller genom framgång i en vetenskapstävling.

Antagningssamarbeten

Vissa av ansökningsmålen vid Helsingfors universitet deltar i olika former av antagningssamarbete med andra universitet. Antagningssamarbete betyder att du kan ansöka till flera olika utbildningar vid olika universitet med ett och samma urvalsprov eller samma kurs. Ditt urvalsprov eller din kursprestation beaktas vid de ansökningsmål som deltar i antagningssamarbetet och som du sökt till. Läs mer om antagningssamarbeten på Yliopistovalinnat.fi.

Ansökningstiden för våren 2024 börjar den 13 mars och slutar den 27 mars kl. 15.00. Du ska bifoga bilagorna till ansökan senast den 3 april före kl. 15.00.

Vi eftersträvar att publicera betygsantagningens resultat innan utbildningsprogrammens urvalsprov äger rum. Du ser dina egna resultat i tjänsten Min Studieinfo när resultaten har publicerats.

Om du inte fick en studieplats i betygsantagningen kan du vanligen ännu bli antagen genom urvalsprov.

I antagningsgrunderna hittar du information om hur du ska förbereda dig inför urvalsprovet för varje ansökningsmål. Om det finns förhandsmaterial i provet publiceras det i regel cirka en månad före urvalsprovet på vår webbplats.

Du ser dina egna resultat i tjänsten Min Studieinfo när resultaten har publicerats.

Om du blir erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen och göra läsårsanmälan innan tidsfristen.