Visningsservice för villkorligt antagna sökande

Anvisningarna här gäller den visningsservice för att villkorligt antagna sökande ska kunna förevisa för Ansökningsservicen de originaldokument som ger dem behörighet för studierna.
Vem är visningsservicen avsedd för?

Visningsservicen är avsedd för personer som har blivit villkorligt antagna till Helsingfors universitet och som inte har möjlighet att lämna in officiellt bestyrkta kopior av de behörighetsgivande dokumenten per post eller i Ansökningsservicens postlåda.

På visningsservicen ska dokumenten förevisas i original för Ansökningsservicen.

Tidsbokning till visningsservicen

Visningsservicen är belägen i Forsthuset på Unionsgatan 40.

Visningsservicen är öppen 4.7.-31.8.2023.

Boka tid här.

När du har bokat tiden får du en bokningsbekräftelse till e-postadressen du uppgav. I bekräftelsen upprepas de uppgifter du har uppgett. I samma meddelande finns även en länk för eventuell avbokning. Kom ihåg att avboka din tid om du får förhinder.

Obs! Boka en tid som infaller innan din egen tidsfrist går ut.

Var på plats senast fem minuter innan din bokade tid börjar. Om du inte är i tid blir du tvungen att boka en ny tid.

Kom inte till visningsservicen om du är sjuk.

Om du inte själv kan komma och visa upp dina dokument är det fullkomligt tillåtet att skicka någon annan i ditt ställe. Du måste dock beakta den här aspekten när du fyller i tidsbokningsblanketten, för på blanketten måste du ange i detalj vem som ska komma och visa upp dina dokument i ditt ställe.

Vad du ska ha med dig

På visningsservicen ska dokumenten förevisas i original. Du ska ha med dig alla de behörighetsgivande dokument som krävs av dig, och dokumenten ska vara äkta. Kontrollera att du har med dig alla sidor som officiellt hör till dokumenten.

Du ska också ha med dig ett identitetsbevis med fotografi (körkort, pass, identitetskort som utfärdats av polisen). Var förberedd på att visa upp det flera gånger.

På visningsservicen kontrolleras inga officiellt bestyrkta kopior, utan sådana ska skickas per post till Ansökningsservicen eller lämnas i Ansökningsservicens postlåda enligt alla tillämpbara landspecifika krav.

Hur kontrolleras din behörighet?

En anställd vid Ansökningsservicen kallar in dem som bokat tid en i taget och tar emot de behörighetsgivande dokumenten. Dokumenten kontrolleras i Ansökningsservicens lokaler och i samband med kontrollen tas fotokopior på dokumenten. Efter kontrollen får du dina dokument tillbaka. Efter visningstiden meddelas du resultatet av behörighetskontrollen per e-post.