Till dig som tar ett mellanår

Också under mellanåret är du välkommen till Helsingfors universitet! Vid öppna universitetet kan du leta efter din egen grej, bekanta dig med universitetsstudier, genomföra studier på förhand och förbereda dig för att ansöka om att bli examensstuderande. Alla intresserade är välkomna att studera.
Hitta din egen grej vid öppna universitetet!

Vid öppna universitetet erbjuds årligen mer än 1 000 kurser ur Helsingfors universitets tiotals olika utbildningsprogram. Studierna är i fråga om krav, omfattning och innehåll exakt samma kurser som krävs för kandidat- och magisterexamina. 

Studier inleds året runt och du anmäler dig till en kurs i taget. Om du ännu inte vet ditt eget område kan du under mellanåret bekanta dig med studier inom flera olika utbildningsprogram! 

Bekanta dig med universitetsstudier

Genom att studera vid öppna universitetet får du se hurdant det verkligen är att studera vid universitet. 

Forskare, lärare och andra experter inom respektive vetenskapsområde är lärare för kurserna. På många kurser studerar både studenter vid öppna universitetet och universitetets examensstuderande samtidigt.  

I och med studierna blir du bekant med till exempel föreläsningar, nätstudier, att läsa inför tentamina och skriva essäer.

Du kan också tillbringa tid i Helsingfors universitets bibliotek eller njuta av en närande lunch på en studentrestaurang!

Genomför studier på förhand

De studier som du genomför vid öppna universitetet registreras i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem. Om du senare vill söka till universitetet som examensstuderande kan du utnyttja de genomförda studierna direkt i din examen. Observera dock att prestationerna föråldras efter tio år.  

Genomförda studier kan också tillgodoräknas i andra högskolors examina, om de godkänns av ifrågavarande högskola. 

Förbered dig för urvalsproven eller ansök om att bli examensstuderande via öppna universitetsleden

Det kan också vara värt att studera vid öppna universitetet om du planerar att delta i de nästa urvalsproven. I och med studierna utökar du så gott som automatiskt många av de kunskaper och färdigheter som du behöver i urvalsproven! Samtidigt försäkrar du dig om att det område du valt är rätt för dig.

Du kan också söka till de flesta av Helsingfors universitets kandidatprogram på basis av dina studier vid öppna universitetet. Detta alternativ kallas antagning via öppna universitetsleden

Så börjar du studera!
  • Bekanta dig med studieutbudet och anmäl dig till den önskade kursen på nätet via kurssidan. Tidpunkterna för när anmälan börjar och slutar hittar du på kurssidan. 
  • Betala studieavgiften i samband med anmälan som en nätbetalning. Studieavgiften är 15 euro per studiepoäng. Till exempel kostar en kurs på fem studiepoäng 75 euro.
  • Mer information om studiepraxis hittar du i Instruktioner för studerande. Läs till exempel checklistan för studier
  • Vid behov kan du kontakta studierådgivningen.  
  • Öppna universitetsstudier kan också bedrivas vid många medborgar- och arbetarinstitut, sommaruniversitet eller folkhögskolor. För studier vid dessa avviker praxis i fråga om anmälan och studieavgifter från det som nämns ovan. Du får de behövliga anvisningarna från läroanstalten i fråga. 

 

Du kan också vara intresserad av dessa