Prislista

Helsingfors universitets biblioteks prislista fr.o.m. 1.1.2024.
Be­tal­nings­sätt

I alla biblioteksenheter är det möjligt att betala med bankkort och de vanligaste kreditkorten (Visa, Visa Electron och MasterCard). I Helka kan man betala också med onlinebetalningar av finska banker.

Kontantbetalning är möjligt endast i Kajsahuset.

Re­ser­ve­rings­av­gif­ter
RESERVERINGSAVGIFTER / VOLYM €, moms 0 %
Reservering som inte avhämtats
(för personal vid universitet gäller detta endast kursböcker)
3,00
För­se­nings­av­gif­ter
FÖRSENINGSAVGIFTER / LÅN / DAG €, moms 0%
Kursböcker, graduvagnar och objekter 1,00, högst 15,00 / lån
Snabblån 5,00, högst 30,00 / lån
Övriga lån (gäller inte universitetets personal) 0,50, högst 5,00 / lån
Andra avgifter

ANDRA AVGIFTER

€, moms 0 %
Indrivning en månad efter förfallodagen inkassobyråns avgifter
Låneförbud obetalda försenings- eller serviceavgifter minst 15,00 eller
ett lån är sent minst 14 dagar
Ersättning för en försvunnen eller förstörd publikation:
Anskaffningsvärdet för nytt material
minst 80,00
Ersättning för förlorat bibliotekskort 5,00
Ersättning för förlorad nyckel 80,00 eller per faktura
Till­be­hör
TILLBEHÖR €, inkl. moms 24 %
Tygkasse 4,95

 

Uthyrning av lokaler

Helsingfors universitets bibliotek följer Fastighetscentrets instruktioner.

LOKALHYRA

HU, HIS och HUCS *
Enligt Sektorn Lokaler och fastigheter i
nterna prislistan
/ prisgrupp / € / timme, moms 0 %

Andra kunder
Enligt Sektorn Lokaler och fastigheter
externa prislistan
/ prisgrupp / € / timme, inkl moms 24 %
Kajsahuset, mötesrum 7062, 110 m2 (50 personer) A5 / 47,00 / timme A5 / 112,84 / timme
Kajsahuset, grupprum 2024, 32,3 m2 (12 personer) A1 / 18,00 / timme

A1 / 52,08/ timme

* HIS och HUCS betalar utöver nettopriset för universitetsmedlemmar också mervärdesskatt 24 %.

 

Fotografering i bibliotekets lokaler:

Biblioteksbyggnaden och dess allmäna utrymmen får fritt användas vid fotografering för privat bruk. Media är också välkomna att nyttja bibliotekets lokaler men vi önskar bli kontaktade i förväg om detta. Helsingfors universitet förser inte sina lokaler åt kommersiell användning såsom reklaminspelningar. Övriga större fotograferingar såsom användningen av bibliotekets lokaler i film-, och tv-produktioner, stäms av från fall till fall med universitetets lokaltjänster och bibliotek. Kontakta bibliotekets kommunikationsansvariga på addressen hulib-comms@helsinki.fi

Ut­skrift och ko­pi­e­ring
HELSINGFORS UNIVERSITET ANDRA KUNDER
Unigrafias utskriftkort 5,00 Print In City (på finska/engelska)
Ar­ti­kel­ko­pi­or och fjärr­lån
HU och HUCS enheter och personal, stipendiat forskare vid HU Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
Från HU bibliotekets samlingar 0,00 (Ansökan via Helka)
Från Depåbiblioteket 0,00 (postat i extern post 15,00)
Från andra bibliotek i Finland 18,00 / 15,00
Från nordiska eller baltiska länderna 19,00 / 18,00
Från andra länder 28,00 / 18,00
Studerande, forskarstuderande * Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
Från HU bibliotekets samlingar se * / 15,00
Från Depåbiblioteket 0,00
Från Depåbiblioteket (postat i extern post) 15,00
Från andra bibliotek i Finland 18,00 / 15,00
Från nordiska eller baltiska länderna 19,00 / 18,00
Från andra länder 28,00 / 18,00
Övriga privatpersoner * Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
Från HU bibliotekets samlingar se * / 15,00
Från andra bibliotek i Finland, från Depåbiblioteket 26,00 / 20,00
Från nordiska eller baltiska länderna 29,00 / 28,00
Från andra länder 41,00 / 28,00
Stat, kommuner, ideella organisationer Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
Från HU bibliotekets samlingar 15,00, för biblioteken 9,00 /
15,00, för biblioteken 6,00
Från andra bibliotek i Finland, från Depåbiblioteket 26,00 / 20,00
Från nordiska eller baltiska länderna 29,00 / 28,00
Från andra länder 41,00 / 28,00
Företag, företags bibliotek eller informationstjänst, HU:s inhouse-företag, annan kommersiell agent Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
Från HU bibliotekets samlingar 18,00 / 18,00
Från andra bibliotek i Finland, från Depåbiblioteket 33,00 / 25,00
Från nordiska eller baltiska länderna 37,00 / 35,00
Från andra länder 52,00 / 35,00
Leverans utomlands för alla kundgrupper Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
Från HU bibliotekets samlingar 32,00 / 22,00
Snabbleverans (inte möjligt alltid) för alla kundgrupper Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
  dubbel taxa

För fjärrlån som inte avhämtats uppbärs en avgift enligt prislistan. Om det långivande biblioteket uppbär avgift då lånet förnyas eller returneras för sent, skall kunden betala avgiften enligt det långivande bibliotekets räkning. För försenat, försvunnet eller fördärvat material uppbärs avgift enligt de verkliga kostnaderna.

* Studerande, fortsättningsstuderande och övriga privatpersoner i huvudstadsregionen avhämtar själv material från våra egna samlingar (0 €). Material som har beställt genom ett annat bibliotek avhämtar alla privatpersoner i regel från sitt närmaste allmänna bibliotek och betalar enligt det bibliotekets prislista. Då beställningar avhämtas i Helsingfors universitets bibliotek betalas de vid servicedisken. Endast i exceptionella fall kan vi skicka beställningar per post åt privatkunder mot räkning.

Betalningssätt: Betalning med bankkort och de vanligaste kreditkorten (Visa, Visa Electron och MasterCard). Kontantbetalning är möjligt endast i Kajsahuset

Andra ex­pert­tjäns­ter
Experttjänster HU och HUCS enheter och personal, studerande och
forskarstuderande vid HU / €, moms 0 %
Andra kunder / €
Expertarbete / timme 60,00

105,00, moms 0 %
130,20, inkl. moms 24 % *

Krävande IT-specialistarbete   163,80, inkl. moms 24 %
Öppna kurser i informationssökning / person / timme 0,00 26,25, moms 0 %
Informationssökningskurser för grupper / timme 0,00 + utrymmeskostnader ** 203,70, moms 0 % + utrymmeskostnader
Enligt Sektorn Lokaler och fastigheter
externa prislistan
 (pdf)

* Om sakkunnigt arbete utförs i samband med skattepliktig service, t.ex. uthyrning av lokaler, fotografering eller filmning i biblioteket eller specialservice i form av konsulttjänster, läggs 24 % mervärdesskatt till priset för utomstående kunder och HUCS. Omfattade konsultarbete prissätts från fall till fall genom särskilda projekt eller serviceavtal. HU:s inhouse-företag tillhör gruppen Övriga kunder.

** Om kunden själv reserverar ett utrymme i sin enhets namn och enheten betalar genom direktdebitering skickar biblioteket ingen räkning.

IT-tjäns­ter
TJÄNSTEN Beskrivning av tjänsten Pris €, moms 0 % / mera information
Licens för Medic-databasen Inhemsk referensdatabas för medicin och hälsovetenskapa Medlemmar i FinELib-konsortiet kan beställa via FinELib.
Läs mera om Medic-databasen
Användarrätt till Helda

Digitalt arkiv för forskares publikationer, institutioners publikationsserier, undervisningsmaterial och forskningsmaterial

Läs mera om Helda
helda-admin[at]helsinki.fi