Vetenskapsområden och forskningsenheter

Vid statsvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning inom sammanlagt 12 vetenskapsområden samt vid fyra andra forskningsenheter. Forskningen vid fakulteten fokuserar på samhälleliga frågor.
Vetenskapsområden
Forskningsenheter