Öppna universitetet: Journalistik och kommunikation
Journalistik och kommunikation är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Studierna i journalistik och kommunikation omfattar kurser som gäller journalistikens och kommunikationens grunder, journalistikens roll i samhället, journalistens rättigheter och skyldigheter, och grundläggande kunskap om mediernas uppkomst, nuläge och utveckling. Vidare belyses utvecklingen och betydelsen av planerad kommunikation.

Enskilda kurser i journalistik och kommunikation

Du kan studera enskilda kurser i journalistik och kommunikation.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 

På kurserna i journalistik och kommunikation lär du dig förstå kommunikationens och mediernas roll och betydelse i samhället och lär dig mer om journalistikens och kommunikationens ideal och arbetsmetoder. 

Ämnesstudiekurser i journalistik och kommunikation Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.

Kursutbudet före hösten 2021

Se kurserna som har ordnats före  hösten 2021 här.