Coach Café-ar­bets­livs­kväl­lar

På Coach Cafe-träffarna möts studerande och alumner under ett par timmar i en avslappnad atmosfär.

De studerande får stöd, tips och sparring av alumnerna för ett temaområde. Alumnerna å sin sida får bland annat information om de studerandes förväntningar på arbetslivet och nuvarande studier samt kontakt med sitt hemuniversitet.

Kvällarna genomförs beroende på deltagarna, talarna och kvällens tema till exempel i smågrupper genom diskussioner eller vid en kaffekopp i ledig form genom att utbyta erfarenheter och jämföra synpunkter kring ett visst tema.

Kontrollera följande arbetslivsevenemang i alumnverksamhetens Evenemang-del!

Alumn, skulle du vilja vara med? Anmäl dig på alumni(at)helsinki.fi.