Alumntjänster

Visste du att du kan använda universitetets bibliotekstjänster även efter utexamineringen?

Du kan boka alumnlokalen på Kaisa-bibliotekets andra våning (utrymme 2024) för personlig användning. Lokalen fungerar som mötesplats, grupplokal och lokal för fri diskussion. Du kan reservera alumnlokalen för två timmar / gång mån-fre kl. 16-20 och lö kl. 11-17. Skicka e-post till alumni(at)helsinki.fi för att reservera alumnlokalen. 

Tände för att utveckla ditt yrkeskunnande och allmänna kunnande hittar du på Helsingfors universitets bibliotek. Elektroniskt material, böcker och tidningar för ditt vetenskapsområde finns tillgängliga på bibliotekets enheter.

Efter utexaminering från Helsingfors universitet eller efter att anställningen avslutats upphör också din rätt att använda e-postadressen helsinki.fi.

Efter att du har anmält dig som alumn kan du i stället få en e-postadress för alumner som har formen fornamn.efternamn@alumni.helsinki.fi. Lägg märke till att alumni-e-postadressen är en adress för vidarebefordran. Den innehåller ingen e-postlåda och dina gamla e-postmeddelanden förmedlas inte dit automatiskt.

Om du vill ha en e-postadress för alumner ska du uppfylla följande villkor:

  1. Du är eller har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet eller anställd vid Helsingfors universitet.
  2. Du har registrerat dig som alumn. Du kan registrera som alumn här.
  3. Du förbinder dig att iaktta användarvillkoren för e-postadresser för alumner. Bekanta dig med användarvillkoren här.

Efter att ha registrerat dig som alumn fylla i e-blanketten. 

Vi anmäler dig när din alumnadress är färdig och i bruk.

Unisport erbjuder motions- och välfärdstjänster av högsta klass på sex campus. På Unisports motionscenter kommer du snabbt i gång med en ny motionsform eller du kan utmana dig själv genom att prova på någonting nytt. Ett stort urval av grenar täcker både de senaste motionstrenderna, såsom bastuyoga eller SH'BAM, och även de mer traditionella alternativen. Det är enkelt att prova på någonting nytt i en avslappnad atmosfär som inte enbart fokuserar på prestation. Alla alumner kan också utnyttja Unisports tjänster!

Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS är en fristående institution vid Helsingfors universitet. Museet bevarar och upprätthåller naturhistoriska nationalsamlingar samt bedriver forskning som anknyter till dem. Du kan bekanta dig med Luomus samlingar i tre intressanta objekt för allmänheten: Följ årstidernas växling i Kajsaniemi och Gumtäkt botaniska trädgårdar, två fina platser för andrum i Helsingfors. Du kan ta med dig hela familjen till Naturhistoriska museet på en jordenruntresa eller ett spännande äventyr bland dinosaurier.